Alle i Midt-Norge har kjernejournal

Kjernejournalen samler de viktigste helseopplysninger om deg fra offentlige registre, kritiske opplysninger som legges inn av legen din og registreringer du selv gjør.

​Kjernejournalen samler informasjon fra flere kilder og gjør disse opplysningene tilgjengelig både for deg og for helsepersonell.

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

  • Egne registreringer
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Kritisk informasjon
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal
  • Innstillinger


Les mer om kjernejournal på helsenorge.no

Se hvordan kjernejournal kan redde liv​

Logg deg på og sjekk opplysningene i din kjernejournal. Har du ikke fått kjernejournal kan du bestille på helsenorge.no

På helsenorge.no/kjernejournal kan innbyggere logge seg på for å se sin egen kjernejournal. Alle innbyggere i Helse Midt-Norge har fått kjernejournal, men hvis du bor i et område der den ikke er innført ennå, kan du bestille sin kjernejournal her. Helsenorge.no har også mye generell innbyggerrettet informasjon om kjernejournal.