Ber om justert innføringsplan for Helseplattformen

Styret for Helseplattformen konstaterer at tidsplanen for produksjonssetting av ny journalløsning ikke kan gjennomføres.  Covid-19 har forsinket arbeidet og gjør det også vanskelig å innhente andre forsinkelser som har oppstått.

​Helseplattformens administrasjon la mandag fram en grundig analyse av status og fremdrift for styret. Basert på vurdering av risikobildet og konsekvensene av Covid-19 konkluderte styret med at produksjonssetting høsten 2021 ikke er realiserbart.

Styret har derfor bedt administrasjonen om å gjennomføre en prosess med organisasjonene som skal ta i bruk løsningen og med leverandøren Epic for å utarbeide en alternativ innføringsplan. Det understrekes i vedtaket at konsekvensene må minimeres og at prosjektets effekt- og gevinstmål må opprettholdes i størst mulig grad.

Styret støtter administrasjonens vurdering om at sannsynligheten for å opprettholde planlagt innføringsplan er for lav og risikoen er for høy. Årsakene er sammensatte og handler i hovedsak om forhold knyttet til prosjektplan. Forsinkelser i selve prosjektet blir forsterket av pandemien, som har hatt stor innvirkning på arbeidet. 

- En prosjektorganisasjon er avhengig av raske avklaringer og tett dialog. I tillegg er Helseplattformen en ung organisasjon som har behov for å bygge kultur og kompetanse.

Vi er i en god og konstruktiv dialog med Epic om å sikre framdrift. Forslag til felles, alternativ innføringsplan skal foreligge til styremøtet i slutten av oktober, sier styreleder Håkon Grimstad.

Styret ber også om løpende oppdateringer på hvordan pandemien påvirker helsetjenesten i Midt-Norge og prosjektet framover.

Les hele vedtaket i Helseplattformens styreportal .