Bronse i SAP Quality Awards

Prosjektet S4/Hana i Helse Midt-Norge tok 3.-plass i en stor kåring for SAP-prosjekter i Norden og de baltiske landene. 

​Det var Driftsenter Logistikk og Økonomi (DSLØ) som gjennomførte prosjektet som innførte S4/Hana-plattformen i SAP. Prosjektet var svært vellykket og hadde en av de korteste innføringstidene i SAP-verdenen. Dette ble høyt verdsatt av SAP, og prosjektet ble tatt ut som en av tre finalister i området "Nordic and Baltic countries". Prosjektet ble kyndig ledet av Tatyana Grønlien.

SAP AG har hatt programmet "SAP Quality Awards" siden 2005 for å fremheve gode implementeringsprosjekter hos kundene sine.

Medalje fra SAP Quality Awards
Konkurransen er basert på SAP sine 10 kvalitetsprinsipper, som kort oppsummert dekker følgende:

  • beslutningsforankring
  • omfangskontroll i prosjektet
  • kommunikasjon
  • håndtering av interessenter og endringsledelse
  • planverk og  effektivitet i prosjektet
  • håndtering av prosjektmedarbeidere
  • bruk og tilpasning av prosjekt- og implementeringsmetodikker
  • risikostyring
  • effektiv bruk av standard funksjonalitet
  • forberedelser til idriftsettelsen.