Eksplosiv interesse for e-læringskurs i smittevern

Som følge av pandemien har interessen for Helse Midt-Norges e-læringskurs i smittevernopplæring vært enorm. Kursene er produsert av Hemits e-læringsteam.


Illustrasjonsbilde av håndvask

Helse Midt-Norges e-kurs i håndhygiene har hatt rundt 1000 deltakere hver dag den siste måneden. Illustrasjonsfoto: MostphotosIkke bare har flere tusen ansatte i Helse Midt-Norges sykehus tatt flere av e-kursene – også utenfor organisasjonen har svært mange gjennomført et eller flere kurs i læringsportalen.

E-kurset i håndhygiene hadde før pandemien om lag 15-30 kursdeltakere daglig; den siste tiden har kurset hatt rundt 1000 deltakere per dag. Det samme er tilfellet med flere andre elektroniske smittevernkurs.

– De ansatte i Hemits e-læringsteam har samlet veldig god kompetanse for å utvikle og produsere e-læringskurs. Vi dekker hele prosessen fra kravstillelse via manusarbeid og grafikk/video til ferdig produkt i Læringsportalen. Vi har fått mange og gode tilbakemeldinger fra helseforetakene om nytteverdien av slike kurs. Det føles fint å kunne bidra i dugnaden, sier seksjonsleder Anne Lene Kvamsøy, som har ansvaret for e-læringsteamet i Hemit.

Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse Midt-Norge, sier det har vært jobbet svært godt med kursene. Hun synes det er gledelig at så mange har gjennomført dem.

- Vår målsetning har vært å nå ut til helsearbeidere i og utenfor regionen for å øke kompetansen rundt smittevern. Dette mener vi vil ha en preventiv effekt på spredningen av smitte i befolkningen. Dette er viktig både for pasienters og ansattes helse og sikkerhet, sier Cartfjord.

Var forberedt på stor interesse

Frank Burøy, rådgiver i enhet for kompetanse og læring i Helse Midt-Norge, sier de tidlig i mars skjønte at det ville bli stort trykk på smittevernopplæring. Derfor ba de Helse Midt-Norge IT (Hemit) om å øke kapasiteten på serverne for å være sikker på å kunne ta imot alle interesserte.

Den siste tiden har enheten jobbet med å produsere og skaffe relevante Covid-19 smittevernkurs. Flere av kursene er egenproduksjoner, som håndtering av risikoavfall, og av- og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk. Sistnevnte kurs har hatt over 11 000 visninger på én måned.

Samtidig har det vært et mål å få ut eksisterende og nye kurs, både til ansatte og samarbeidspartnere. Tilgjengelige kurs er blitt distribuert til blant andre KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, universiteter og høyskoler og avtalespesialister. Disse kursene krever ingen pålogging og er mulig å gjennomføre anonymt.

Det har vært kursdeltakere fra hele Norge, forteller Burøy, men også fra flere andre land. At kursene har blitt så godt mottatt skyldes ikke minst det gode samarbeidet med Hemit og Regional smittevernavdeling ved St. Olavs hospital, mener han.

Møtt med entusiasme i kommunen

I Trondheim kommune ble kursene mottatt med stor entusiasme. De ble øyeblikkelig en del av opplæringsmaterialet til alle ansatte innenfor helse og velferdsområdet, forteller May Liz Bjørnevik Tho, avdelingsleder for avdeling for rekruttering og kompetanse, personaltjenesten i Trondheim kommune.

- Delingen fra Helse Midt-Norge til kommunen kom raskt i gang. Det skyldes det gode samarbeidet mellom opplæringsmiljøene i de to virksomhetene i forbindelse med arbeidet med Helseplattformen, sier Bjørnevik Tho. Hun fortsetter:

- Vi gjør vi oss nå gode erfaringer knyttet til opplæring i stort omfang, og ikke minst samarbeid med Helse Midt-Norge frem mot innføringen av Helseplattformen.