Endelig tilbud mottatt

Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. 

​Tilbudet er resultatet av en lang prosess fra da konkurransen ble kunngjort 29. august 2016. 

- Det har vært en god og lærerik dialogperiode, sier programdirektør Torbjørg Vanvik, som ser fram mot arbeidet med innføring av Helseplattformen. 

Etter åpning av tilbudet vil det bli utarbeidet en innstilling om tildeling fra prosjektet. Saken skal behandles i styrende organer både i Trondheim kommune og Helse Midt-Norge før kontrakten kan signeres i mars. 

Deretter starter det store arbeidet med å forberede innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, i Trondheim kommune, de første fastlegekontorene, de øvrige sykehusene i regionen og etter hvert alle kommuner i Midt-Norge som velger å utløse opsjon. 

Les mer om målene for Helseplattformen her. 

Til Helseplattformens forside.

Tekst og foto: Helseplattformen.