Enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata

helsedata.no lanserer et felles søknadsskjema dere forskere kan be om data fra 47 datakilder. Enklere hverdag for alle som bruker helsedata i forskning. 

​- De gode intensjonene og samfunnsmålene i Helsedataprogrammet må realiseres i praksis, steg for steg. Felles søknadsskjema er en konkret forbedring som vi håper vil gjøre hverdagen enklere for søkere og brukere av helsedata, særlig de som trenger data fra flere kilder samtidig, sier områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen i Folkehelseinstituttet.

Søknadsveiledning

Nå er helsedata.no det nye stedet for å søke om tilgang til helsedata. På nettstedet finnes også søknadsveiledning som gjør det enklere å utforske hva som finnes av data, hva som kreves for å søke og hvordan man forbereder og utformer en søknad.


Saksbehandling

- Helsedataprogrammet ble startet for bedre utnyttelse av norske helsedata. Felles søknadsskjema er ett steg i denne retningen. Neste steg blir å innføre felles saksbehandlingsløsning slik at også behandlingen av søknadene blir mer samordnet mellom registrene, sier divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet.

Det er foreløpig 47 datakilder som omfattes av nytt felles søknadsskjema. Kildene utgjør alle registre og helseundersøkelser som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Flere kilder vil inkluderes i det felles skjemaet etter hvert. Søknadsskjema og veiledning finnes på helsedata.no.

Unik kompetanse

- Vi er mange ulike registerforvaltere med unik spesialkompetanse på våre fagfelt. Derfor er det krevende, men desto viktigere at vi sammen finner best mulig søknadsprosesser for brukerne. Hvis alle tar med seg sitt beste inn i helsedata-fellesskapet kan vi sammen bidra til bedre prosesser som på sikt også kan gi mer og bedre helseforskning, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Giske Ursin, Jan Arild Lyngstad og Gun Peggy Strømstad Knudsen står sammen i et kontolandskap

F.v. Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet, områdedirektør Gun Peggy Strømstad Knudsen Folkehelseinstituttet (foto Elisabeth Jakobsen, Kreftregisteret)