Få hjelp til sikker innsamling og lagring av forskningsdata

Er du forsker i Helse Midt-Norge eller NTNU og lurer på hvilke løsninger du trygt kan bruke til innsamling og lagring av dine helseforskningsdata? Helseforskningspotalen gir deg svaret. 

Helseforskningsportalen ble lansert 3. juni og er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljøene ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Helse Midt-Norge IT (Hemit).

Fordeler for deg som forsker

Helseforskningsportalen gjør det enklere for deg å velge en sikker løsning for innsamling og lagring av data i ditt forskningsprosjekt. Helse Midt-Norge har gjennomført risiko- og sårbarhetsvurderinger og inngått samarbeidsavtaler med leverandører av tilbudte løsninger, som sparer prosjektet ditt for tid og penger. Flere av løsningene er gratis å ta i bruk, noe som betyr penger spart for ditt forskningsprosjekt. Ved å bruke godkjente løsninger for lagring av forskningsdata bidrar du til å overholde lover og forskrifter, samt ivareta personvern og informasjonssikkerhet i tråd med GDPR.

Videreutvikling av Helseforskningsportalen

Helse Midt-Norge og NTNU har etablert en regional tjeneste for IKT-støtte til forskning for å sørge for at Helseforskningsportalen videreutvikles i tråd med forskernes behov.

Tjenesten forvaltes av Hemit i tett samarbeid med forskningsmiljøene ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF og Fakultetet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Har du innspill til ny funksjonalitet, finner du ikke en løsning som dekker dine behov, eller har du forslag til andre forbedringer, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med forskningsstøtte-enhetene ved helseforetakene eller Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Kontaktinformasjon finner du på høyre side i Helseforskningsportalen.

Lagringsløsninger for NTNU-ansatte

NTNU tilbyr også andre godkjente lagringsløsninger enn det som er presentert i portalen. Disse kan kan være nyttig for helseforskere ved NTNU avhengig av hva slags data som skal lagres. Du kan få mer informasjon om dette via Research Data @NTNU