Fem + fire videre i konkurransen rundt ny laboratorieløsning

HMN LAB har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny laboratorieløsning i Midt-Norge.

 
Etter at prekvalifiseringen ble kunngjort 19.desember har det vært stor interesse i leverandørmarkedet, og hele 13 leverandører sendte inn sine søknader innen fristen 13.februar. Blant søkerne var det både norske, nordiske og internasjonale aktører. 12 av leverandørene ble vurdert til å være kvalifisert til å delta i konkurransen, mens en søknad ble avvist.
Det ble gjennomført en evaluering av søknadene på hvert av de tre evalueringskriteriene kapasitet, erfaring og gjennomføringsevne, og finansiell styrke for å bestemme hvilke av de kvalifiserte leverandørene som inviteres til å gi tilbud i konkurransen.
 
Anskaffelsen i HMN LAB er delt inn i 2 områder, LIMS (ny laboratoriedatasystem) og Medisinsk Genetikk. Basert på evalueringen er det for området LIMS fem leverandører som samlet sett ble vurdert til å være de beste kandidatene, og som dermed er valgt ut til å delta videre i prosessen frem til anskaffelsen.
Følgende leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å delta videre i anskaffelsesprosessen:
-          Alfasoft Ltd.
-          Cerner Norge AS
-          CSC Scandihealth A/S
-          Epic Systems Corporation
-          Tieto Norway AS
 
Basert på evalueringen er det for område Medisinsk Genetikk fire leverandører som samlet sett ble vurdert til å være de beste kandidatene, og som dermed er valgt ut til å delta videre i prosessen frem til anskaffelsen.
Følgende leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å delta videre i anskaffelsesprosessen:
-          Genial Genetic Solutions Ltd
-          LabWare Limited
-          SQL Integrator B.V.
-          Tieto Norway AS
 
Innstillingen om prekvalifisering ble vedtatt i Styringsgruppe LAB onsdag 9.mars.