Fire konkurrerer om Helseplattformen

Da fristen gikk ut 3.mai kl. 12 hadde Helseplattformen mottatt tilbud fra fire leverandører på ny journalløsning for helsetjenesten i Midt-Norge. 

​Fire av de fem selskapene som var prekvalifisert i konkurransen om Helseplattformen, har levert tilbud innen fristen. De fire er Tieto Norway AS, Cerner Norway, Epic Systems Corporation og DXC Technology AS (tidligere CSC Scandihealth). Selskapet InterSystems leverte ikke tilbud.

Nå starter prosessen med å gå grundig gjennom tilbudene og evaluere punkt for punkt, og forberede videre dialog med leverandørene.

illustrasjonsfoto
Strenge regler gjelder ved store offentlige anskaffelser som Helseplattformen. Merkantilt ansvarlig Bent Gjøstøl, programleder Mads E. Berg og programleder kommune Tor Erling Evjen åpner tilbudene ved fristen 3. mai kl. 12.

Helseplattformen har fått utvidet staben med drøyt 20 personer fra helseforetak og kommuner for å sikre nok kapasitet og kompetanse til å lese og evaluere tilbudene.

​Programmet Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune og skal etablere ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Anskaffelsen er svært omfattende og skal gjelde for alle sykehus og kommuner i regionen. Private spesialister og fastleger vil også kunne koble seg på.

I tråd med reglene for offentlige anskaffelser ble konkurransen utlyst i 2016. I alt 11 aktører meldte seg, og fem av disse gikk videre etter prekvalifisering. Av disse gjenstår nå fire selskap som etter utarbeidelse av tilbud skal delta i såkalt konkurransepreget dialog med Helseplattformen. Kontraktsinngåelse med vinneren skal etter planen skje i starten av 2019.

Deretter vil arbeidet med innføring starte i sykehus og kommuner. Over 40.000 ansatte skal få nytt arbeidsverktøy, og regionens over 720.000  innbyggere skal få bedre innsikt i egen helsesituasjon og behandling. Helseplattformen er også regional utprøvingsarena for det nasjonale målet "Én innbygger - én journal" og har tett samarbeid med Direktoratet for e-helse.

Les mer om Helseplattformen