Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen.

 

​Grunnlaget for oppstart prekvalifisering av leverandører legges frem for styret i Helse Midt-Norge RHF for beslutning før jul 2016. 

Arbeidet med anskaffelsen er organisert i et eget prosjekt (Helse Midt-Norge LAB) med deltakere både fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) og helseforetakene. 

Prosjektet skal anskaffe en fleksibel, fremtidsrettet og brukervennlig laboratorieløsning. Dette vil omfatte anskaffelse og innføring av felles teknologisk(e) løsning(er) for laboratoriene i Helse Midt-Norge. Prosjektet jobber for en standardisering av både klinisk innhold og prosesser.

Derfor må dagens systemer byttes ut
Dagens systemer på laboratoriene er gamle og utdaterte, og det er ressurskrevende å opprettholde riktig kvalitet. Et fremtidig system skal ha et moderne brukergrensesnitt og gi økt kvalitet og pasientsikkerhet. Det skal også understøtte en kostnadseffektiv drift og ha en bedre funksjonalitet og integrasjonsmuligheter. 

Samarbeider tett med Helseplattformen
Utskiftning av laboratoriesystemer er planlagt gjennomført før Helseplattformens innføring av ny pasientjournal​. Dette innebærer at prosjektet må ta hensyn til dagens pasientjournal, og samtidig tenke integrasjon med et fremtidig system. Dette betyr at Helse Midt-Norge LAB og Helseplattformen skal samarbeide tett. Derfor deler de to prosjektene lokaler i Radmannbygget i Ranheimsveien 10 i Trondheim.