Helseplattformen blir aksjeselskap

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Styret vedtok også tildeling av kontrakt om Helseplattformen. 

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok fredag å opprette aksjeselskapet Helseplattformen AS. Selskapet eies ved oppstarten av Helse Midt-Norge, men det legges til rette for at flere eiere kan bli aktuelt. 

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for  spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge, og denne skal eies og forvaltes i fellesskap. Selskapet opprettes for å forvalte avtalen med leverandøren som er valgt og ivareta felles aktiviteter i forbindelse med innføring og videre avtaleforvaltning. 

Les hele saken om opprettelsen av aksjeselskapet på Helseplattformens nettsider. 

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å tildele kontrakt om anskaffelse av ny pasientjournal til Epic Systems Corportaion. Vedtaket ble fattet etter en grundig gjennomgang av anskaffelsen i styremøtet fredag 8. februar. 

Styret får lagt frem en ny sak på neste styremøte i mars, etter en karensperiode, der de inviteres til å gi fullmakt til signering av kontrakten med Epic. 

Alle kommuner i Midt-Norge har opsjonsavtaler som gjør at de kan ta i bruk løsningen uten å gjennomføre en egen anskaffelse. Dermed får innbyggerne i Midt-Norge møte en sammenhengende helsetjeneste med sømløs samhandling mellom de ulike aktørene. Pasientene vil kunne involvere seg mer aktivt i sin egen helse og behandling, og helsedata kan lettere samles inn til forskning og utvikling. 

Les hele saken om tildeling av kontrakt på Helseplattformens nettsider.