Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransen

Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.

 

​Etter at prekvalifiseringen ble kunngjort 29. august har det vært stor interesse i markedet, og programmet mottok 11 søknader innen fristen 17.oktober. Blant søkere og underleverandører var både norske, nordiske og internasjonale aktører, og det var svært høyt nivå på søknadene. Samtlige innfridde alle obligatoriske krav og ingen søknader ble avvist.

Det er gjennomført en evaluering av søknadene på hvert av de tre utvelgelseskriteriene kapasitet, erfaring og gjennomføringsevne, og finansiell styrke. Basert på evalueringen er de fem leverandørene som samlet sett ble vurdert til å være de beste kandidatene, valgt ut til å delta i den videre dialogfasen for anskaffelsen.

Følgende leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å delta i den videre dialogfasen:

  • Cerner Norge AS
  • CSC Scandihealth AS
  • Epic Systems Corporation
  • InterSystems Corporation
  • Tieto Norway AS

Innstilling om prekvalifisering ble vedtatt i Helseplattformens programstyre torsdag 24. november. Programstyret ledes av Helse Midt-Norges administrerende direktør Stig Slørdahl og består av rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden, økonomidirektør i Trondheim kommune Olaf Løberg, Adm.dir. for St.Olavs hospital Nils Kvernmo, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse Roar Olsen og økonomidirektør i Helse Midt-Norge RHF, Anne-Marie Barane.

Les mer på temasiden for Helseportalen