Helsetjenesten trenger ekstra personell

Helsetjenesten i Midt-Norge vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tida framover. Helseforetakene i regionen ber nå folk melde seg. 

Kampanjebilde rekruttering leger
- Vi regner med at behovet for ekstra personell vil bli stort både for våre sykehus og i kommunene. Derfor ber vi alle som mener de kan bidra om å registrere seg ved å bruke den tilmeldingsløsningen vi har lagt ut på internett. Vi henvender oss særlig til studenter, helsepersonell som i dag er i andre yrker og andre med erfaring og kompetanse som helsetjenesten kan ha nytte av, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Helse Midt-Norge ber deg registrere kort hvilken kompetanse, praksis og erfaring du har. Ansettelse vil skje fortløpende ved behov. Dersom situasjonen tilsier det må de som melder seg beregne å bli omdisponert til arbeid innen kommunehelsetjenesten i regionen.

Lenker til elektronisk registrering

St. Olavs hospital

Helse Møre og Romsdal

Helse Nord-Trøndelag

Sykehusapotekene