HMN LAB gikk live på St. Olavs hospital

Rett før koronaviruset kom og Norge stengte ned, tok St. Olavs hospital i bruk sitt nye laboratoriesystem. Innføringen ble krevende, men førte til at et stort volum av tester kunne håndteres akkurat da det trengtes som mest.

7. mars ble en viktig milepæl for laboratoriene ved St. Olavs hospital. Etter noen intensive timer med omlegging fra gamle systemer til nytt system, kunne prosjekteier Gilda Opland og prosjektleder Hans Roar Sandberg markere igangsettingen av Epic Beaker!

​Prosjektet HMN LAB har siden kontrakten med Epic ble signert i april 2018 jobbet sammen med leverandøren og fageksperter på lab for å konfigurere og sette opp en ny regional løsning i Epic Beaker. Alt ble dermed satt på prøve denne lørdagen i mars, og et stor team var samlet i kommandosenteret for å håndtere omleggingen og feilhåndtering etter oppstart. Bemanning 24/7 og ressurser fysisk tilgjengelig ute på alle laboratoriene var viktig for å kunne svare opp spørsmål og identifisere problemer så raskt som mulig.

Endret arbeidssituasjon

Så tok det ikke mange dagene etter oppstart før de massive tiltakene i Norge rundt COVID-19 slo til, og endret arbeidssituasjonen for alle. Fysisk tilstedeværelse ble erstattet med hjemmekontor og Skype, og ekstrasupport fra leverandør ble hastesendt tilbake til USA før grensene ble stengt. Aktiviteten på laboratoriene var derimot like høy og support skulle ytes som normalt. Både for de laboratorieansatte og for prosjektet så var dette en utfordring, men mange dyktige og dedikerte ressurser sørget for at også denne situasjonen ble håndtert på en god måte.

Løsningen har nå vært i drift i en god stund, og er nå den sentrale løsningen som de fleste laboratoriedisipliner arbeider med. Selv om det har dukket opp feilkonfigureringer og andre problemstillinger, så har det også vært områder som virkelig har hatt store fordeler ved innføringen. Som blant annet avdelingen for medisinsk mikrobiologi.

Måtte håndtere stort volum av tester

- Vi er takknemlige for at vi gikk i drift med Epic Beaker før COVID-19 slo til for fullt, sier klinikksjef Gilda S. Opland. 

- Løsningen hjalp oss med å håndtere et stort volum av tester for medisinsk mikrobiologi på en mye bedre måte enn vi kunne gjort tidligere.

Den nye laboratorieløsningen leveres av Epic Systems og er en modul i det som etter hvert etableres som den store, felles journalløsningen når Helseplattformen tas i bruk. Anskaffelsen ble gjennomført før konkurransen om Helseplattformen ble avgjort, og har vært et eget, adskilt prosjekt. 

Blir en del av Helseplattformen

Nå blir drift av Lab-løsningen en del av Helseplattformen og tilfører viktig erfaring om det nye systemet. Prosjektet jobber nå fremover med videre support av løsningen sammen med Helseplattformen, og fokuserer mer og mer inn mot neste driftsettelse ved HMR og HNT som er planlagt februar 2021. En stor takk til alle som har vært involvert i arbeidet!