HMN LAB har foretatt nytt nedvalg

Evaluering av leverandørenes andre tilbud i anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem er gjennomført.

Laboratoriekolber
 

Prosjektet HMN LAB skal anskaffe og innføre nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge. Anskaffelsen er delt inn i to områder, LIMS (nytt laboratoriedatasystem) og Medisinsk Genetikk. Prosjektet er et av de fire største prosjektene i Helse Midt-Norge akkurat nå.

Torsdag 7. september foretok prosjektet sitt første nedvalg, og har i ettertid gjennomført forhandlinger med de gjenværende tilbyderne. Alle har deretter levert inn et revidert tilbud, som har blitt evaluert opp mot de samme kriteriene (pris, funksjonalitet og risiko) som ved forrige evaluering. Også denne gangen har deltagere fra alle helseforetakene og Hemit vært involvert i arbeidet.

Mandag 27. november ble den endelige sammenstillingen av den andre evaluering foretatt. Basert på evalueringsresultat har prosjektets styringsgruppe godkjent prosjektets innstilling til hvilke leverandører som vil bli invitert inn i neste forhandlingsrunde.

Leverandørene ble meddelt hvem som går videre i konkurransen torsdag 30. november.

    Følgende tilbydere inviteres til forhandlinger for området Medisinsk Genetikk:

  • Genial Genetic Solution Ltd
  • LabWare Limited


Følgende tilbydere inviteres til forhandling for området LIMS (nytt laboratoriedatasystem):

  • Cerner Norge AS
  • Epic Systems Corporation

 

Nå venter andre forhandlingsrunde for disse fire tilbyderne. Kontraktsinngåelse med vinnerne skal etter planen skje i starten av 2018.

Se ellers tidligere kunngjøringer fra prosjektet:

Kunngjør konkurransegrunnlaget: https://helse-midt.no/nyheter/2017/hmn-lab-kunngjor-konkurransegrunnlaget

Mottak av 7 tilbud: https://helse-midt.no/nyheter/2017/hmn-lab-har-mottatt-sju-tilbud

HMN LAB har foretatt et nedvalg: https://helse-midt.no/nyheter/2017/hmn-lab-har-foretatt-et-nedvalg

illustrasjonsfoto