HMN LAB kunngjør konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget for anskaffelsen av nytt laboratoriedatasystem (LIMS) er nå sendt til kvalifiserte leverandører.

 

​- En stor milepæl er nådd, sier Hans Roar Sandberg, prosjektleder for HMN LAB. 

Stor involvering i utarbeidelsen av krav

Arbeidet med å utforme en god kravspesifikasjon er et omfattende og komplisert arbeid. - En massiv jobb er nedlagt for å utarbeide dette konkurransegrunnlaget, og vi er glad for at vi nå endelig skal gi de kvalifiserte leverandørene tilgang på dokumentene, sier Sandberg.

Kravene skal ikke være for detaljerte da man ønsker å gi leverandørene handlingsrom, men skal samtidig være detaljerte nok til at alle viktige elementer ved laboratorievirksomheten blir ivaretatt. For å kunne oppnå dette har mange ansatte fra alle aktuelle fagområder, og fra alle helseforetak deltatt i utarbeidelsen. Prosjektet består i tillegg av femti prosent fagressurser fra alle helseforetak.

Konkurransegrunnlag arbeidsmøte.jpgMange arbeidsmøter ligger bak det nå ferdige konkurransegrunnlaget

Offentlig anskaffelse

Anskaffelsen i HMN LAB er delt inn i to områder, LIMS (ny laboratoriedatasystem) og Medisinsk Genetikk, og de ni tilbyderne som ble kvalifisert i februar har nå mottatt konkurransegrunnlaget. De har frist til 26.juni for å komme med sine innledende tilbud.

Reglene for offentlige anskaffelser er strenge og setter store krav til nøyaktighet ved beskrivelse av krav og kontraktsforhold. Nå følger en forhandlingsfase der prosjektet og tilbyderne skal forhandle rundt elementer i tilbudene, og tilslutt stå igjen med en eller to kontrakter våren 2018.