Innvilgede innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge i 2017

Helse Midt-Norge har besluttet tildeling av innovasjonsmidler til 18 nye innovasjonsprosjekter. Hemit er partner i 3 av prosjektene. 

Fra venstre: Marius Molholdt, Rune Andreas Grimstad, Simone Wiezer og Ketil Thorvik.

- Dette er veldig bra, sier innovasjonskoordinator i Hemit, Ketil Thorvik. Han trekker også fram at det er gledelig at Hemit får gode tilbakemeldinger fra fagmiljøene på sin rolle i søknadsprosessene. 

- Rune Andreas Grimstad, Marius Moholdt og John Petter Skjetne fra systemutviklingsgruppa i Hemit, samt virksomhetsarkitetkt Simone Wiezer har gjort en fremragende innsats i søknadsprosessen, forteller Thorvik. 

De tre innovasjonsprosjektene hvor Hemit er partner er:

  1. "Hild" som skal utvikle et IKT-verktøy for sikker hjemmebehandling med cellegifttabletter ved kreftsykdom. Prosjekteier er St. Olavs hospital/NTNU ved Kreftklinikken. Målet med smarttelefon-appen "Hild" er å etablere en sikker og robust plattform hvor pasienten kan dele informasjon med kliniker uten å måtte reise fysisk til sykehuset. 
  2. "Pasientklagesystem - digitalt forsterka analyse og læring". Helse Møre og Romsdal er prosjekteier. Målet med prosjektet er systematisk bruk av pasienter sine skriftlige klager for å oppfylle pasientene sine krav, behov og forventninger.
  3. "MATerVITALT". Målet er å utvikle et IKT-verktøy som gjør at pasienter med krav om ernæringstiltak kan følges opp på en bedre og mer systematisk måte i et helhetlig pasientforløp.
- Vi er godt fornøyde med kvaliteten på årets søknader til innovasjonsmidler. Det er viktig å stimulere til innovasjon i helseforetakene fordi innovasjonene vil bidra til å styrke helsetjenesten vår, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF, Henrik Sandbu, til www.helse-midt.no. 


På Helse Midt-Norge RHF sine nettsider kan du lese mer om alle innovasjonsprosjektene som har fått tildelt midler i år.