Ketil Thorvik leder årets Innovasjonskonferanse

Helsedirektoratets innovasjonskonferanse går av stabelen 24. november. Og den som skal lose Bent Høie og resten av foredragsholderne, debattene og programmet i land, er Helse Midt-Norge ITs (Hemits) innovasjonskoordinator, Ketil Thorvik. 

 

Innovasjonskonferansen er en nasjonal konferanse som arrangeres av Innomed hvert år. Innomed eies av Helsedirektoratet.

– Innovasjonskonferansen er en nasjonal møteplass for innovasjonsmiljøer i helsetjenesten. Årets konferanse belyser behovet for endring og innovasjon fra ulike ståsted men spør samtidig hvorfor vi sliter med få til mere innovasjon i helsetjenesten. Hva kreves for at virksomhetene skal bli bedre på å lykkes med endring og innovasjon? Hva kjennetegner suksesshistoriene? Hvordan jobbe med brukerstyrt innovasjon?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner konferansen

– Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste, sa Høie i sykehustalen januar 2014 da han presenterte sine mål, ambisjoner og forventninger. Regjeringen har fulgt opp med fem stortingsmeldinger og handlingsplan for HeseOmsorg21 som grunnlag for en ny og innovativ helse- og omsorgstjeneste.

Innomed har derfor også i år satt «Pasientens helsetjeneste» som overordnet tema for Innovasjonskonferansen.

Innovasjonskonferansen anbefales for alle i Hemit som ønsker økt innsikt i helsetjenesten i bred forstand og for de som er opptatt av endring og innovasjon i helsetjenesten.

Programmet for Innovasjonskonferansen finner du her.