Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som vil prekvalifisere seg for konkurransen.

 

​Prekvalifisering innebærer at potensielle leverandører kan søke om å bli vurdert ut fra finansielle, organisatoriske og tekniske kvalifikasjoner for å delta i den videre konkurransen. Dette er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.


Laboratorietjenestene i Helse Midt-Norge skal bidra til videreutvikling av pasientens helsetjeneste. Anskaffelsen av en fleksibelt, fremtidsrettet og brukervennlig laboratorieløsning skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og optimal informasjonsflyt. Hensikten med anskaffelsen er at en ny løsning skal kunne erstatte flere av helseforetakenes eksisterende laboratorieløsninger.

Anskaffelsens verdi er anslått til mellom 75 og 150 millioner kroner eks. MVA.

Prosjektet HMN LAB er allerede godt i gang med å utarbeide krav til en ny laboratoriedataløsning (LIMS). Medarbeidere fra alle aktuelle laboratoriedisipliner og fra alle Helseforetakene, samt fra Helse Midt-Norge IT har jobbet tett sammen helt fra starten.

Dokumentene kunngjøres i Doffin og TED.

For utfyllende opplysninger, kontakt: 
Prosjekteier Trond Jacobsen, telefon 908 83 537
Prosjektleder Hans Roar Sandberg, telefon 932 66 968

Leverandører henvises til prosedyre for spørsmål beskrevet i kunngjøringsdokumentene.