Meld deg på Hemit-konferansen 19. september!

Påmeldingen til årets Hemit-konferanse har åpnet og du kan nå sikre deg plass på Midt-Norges viktigste møteplass for ledere og ansatte innenfor helse og IKT.

Programmet er så godt som klart.  Leder for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland kommer. Helseplattformen – som skal innføre ny felles, pasientjournal ved sykehus og kommuner i Midt-Norge - er naturlig nok et gjennomgående tema for konferansen. Vi får høre hvordan kommunesektoren forbereder seg, og erfaringer fra innføringen av Epic i Nederland og Finland.

Lege Trude Basso kommer for å dele sine tanker rundt «klikksammenbrudd for helsearbeidere?». Informasjonssikkerhet har fått en egen parallellsesjon og vi får også høre mange gode innlegg om forskning, innovasjon, medisinsk avstandsoppfølging og kunstig intelligens.

Konferansen arrangeres av Hemit i samarbeid med NTNU Helse og Helse Midt-Norge RHF.

Tid og sted: Scandic Lerkendal i Trondheim 19. september.

Påmeldingsknapp til Hemit-konferansen

Hemit-konferansens vignett for 2019