Norsk pandemiregistert er opprettet og i drift i rekordfart

31. mars startet sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Det er Hemit som har utviklet det nye registeret. 

​- Registeret vil gi oss bedre oversikt over pasientene som blir innlagt på sykehus med covid-19. Vi får samlet data som kan brukes til å forbedre behandling og oppfølging, og også å finne ut av hvordan det går med pasientene i ettertid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Registeret er etablert gjennom en utvidelse av dagens Norsk intensivregister, som allerede 11. mars inkluderte registrering av covid-19-pasienter som får intensivbehandling.  Registeret utvides nå til å omfatte alle pasienter som legges inn på norske sykehus med bekreftet smitte med koronavirus.

Det er Helse Midt-Norge IT som på oppdrag fra Helsedirektoratet og Helse Vest har utviklet det nye pandemiregister. Registeret er installert hos Norsk Helsenett SF og er allerede operativt.

Her finner du mer informasjon om pandemiregisteret

Her finner du pandemiregisterets hjemmeside