Ny pasientjournal

Dagens kjernesystemer innen IKT i de midtnorske sykehusene, Pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal er utdaterte og må skiftes.

​Derfor har Helse Midt-Norge etablert et program som i løpet av noen år skal bringe spesialisthelsetjenesten over på en moderne pasientjournal.

Som pasient er du i kontakt med flere deler av helsetjenesten. De fleste pasienter er henvist fra sin fastlege. Etter utskriving skjer ofte oppfølging i hjemkommunen. For å få journalen til å følge pasienten, har Helse Midt-Norge RHF invitert kommunene inn i anskaffelsesprosessen med sikte på felles løsning.

Programmet for anskaffelse av ny pasientjournal er etablert med kontorlokaler i Trondheim, og har rekruttert erfarent personell fra helseforetakene, Hemit, fastleger og annet personell fra kommunene. Programmet er fullt bemannet, og er i gang med det komplekse arbeidet med å spesifisere ny løsning for midtnorsk paisentjournal.

– Det er et svært viktig program som nå skal ha full innsats fram mot en pasientjournal som gir bedre helsetjenester i Midt-Norge. Det er en komplisert og krevende prosess som vil ta noen år, fordi vi sikter oss inn mot en moderne løsning og skal gjøre anskaffelsen etter boka. Men etter planen skal vi bevege oss over til ny journalløsning fra 2020, sier programdirektør Torbjørg Vanvik.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.