Ny utgave av magasinet HELSE

Helse Midt-Norge har noen tunge satsinger foran seg. I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss bedre samhandling, pakkeforløp, det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal og psykisk helsevern i regionen vår.