Treffer viktige samarbeidspartnere på Hemit-konferansen

NTNU-professor og overlege Arild Faxvaag kommer til Hemit-konferansen 22. september for å fortelle om klinisk beslutningsstøtte og Population Health Management. 

​Arild tilbrakte fjoråret ved Harvard University. Her studerte han blant annet utvikling og konfigurasjon av klinisk beslutningsstøtte og Population Health Management. 


 

– I Norge har vi ikke kommet like langt innenfor klinisk beslutningsstøtte, og vi har mye å lære, sier Arild, som kommer til å dele resultater, kunnskap og erfaringer fra det amerikanske prestisjeuniversitetet med tilhørerne på Hemit-konferansen. 

– Klinisk beslutningsstøtte handler om å bygge helsfaglig kunnskap inn i de kliniske informasjons-systemene, og gjøre kunnskapen tilgjengelig for beslutningstakerne der den er relevant. I Helse Midt-Norge har vi nå nådd opp på et kompetansenivå som gjør oss i stand til å ta fatt på denne utfordringen. 

Hvorfor bør man melde seg på Hemit-konferansen?
– Hemit-konferansen scorer veldig høyt på lokal relevans. Her treffer du mange viktige samarbeidspartnere som det er mye å lære av og derfor verdt å bruke tid sammen med. De som har et operativt ansvar i helseforetakene pleier å delta på konferansen, dette gjør den viktig for å få satt ting på dagsordenen, sier Faxvaag.

 

 ​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.