Trygg på god løsning for Helseplattformen

- Ved innspurten sto vi igjen med to svært gode leverandører i konkurransen om Helseplattformen. Jeg er sikker på at vi får til en god løsning med Epic hvis vi gjør de nødvendige forberedelsene, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. Han har besøkt flere foretak som har tatt i bruk Epics teknologi.

Johns Hopkins Medicine i Baltimore, USA har innført Epics løsning ved sine 40 store og små sykehus og institusjoner. Adm dir Stig Slørdahl besøkte hovedsykehuset i februar. Foto: Helse Midt-Norge RHF

​I går ble det kjent at Cerner Norge, som var den andre leverandøren i konkurransen etter flere nedvalg, hadde besluttet ikke å levere et endelig tilbud. Dermed er det i praksis klart at Epic står igjen som eneste leverandør i konkurransen om å levere løsningen som skal binde hele helsetjenesten i Midt-Norge sammen i ett journalsystem.

Les hele saken på Helseplattformens nettsider.