Vil engasjere for å sikre best mulig løsning

– Vi har hatt gode erfaringer med sykehusinterne pasientforløp, men har utfordringer med å få ti helhetlige pasientforløp som involverer både primær- og spesialisthelsetjenesten. For å kunne høste de store gevinstene, må vi få fart på samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at vi oppleves som ett helsevesen. Dette løftet kan vi få med Helseplattformen, sier overlege Per Olav Østbyhaug ved St. Olavs Hospital. 

​Han skal holde ett av foredragene i sesjonen «Morgendagens journalsystemer» på Hemit-konferansen 22. september. 

Østbyhaug peker også på at gjennom arbeidet med Helseplattformen så har regionen endelig mulighet til å innfri målene i samhandlingsreformen. – Målet mitt med å holde innlegg på Hemit-konferansen er å få til en god representasjon for alle som skal bruke Helseplattformen i de tre helseforetakene i regionen. Jeg håper å kunne engasjere helsefagarbeiderne til å bidra fremover, sånn at vi får et best mulig løsning, sier Østbyhaug. 

– Hvorfor skal man melde seg på Hemit-konferansen?
– Hemit-konferansen er en gyllen mulighet til å få et innblikk i IT-løsninger som har betydning for organisering og arbeidsmåte i helsevesenet de neste årene. Og det er et godt grunnlag for å engasjere seg og påvirke de løsningene vi ønsker oss i fremtiden, sier Per Olav Østbyhaug. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.