Seks leverandører søker prekvalifisering

Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen - IAM-løsningen. Det ble klart da fristen for å søke om prekvalifisering gikk ut fredag. 

Programdirektør Torbjørg Vanvik følger med mens kollegene Roger Skoglund, Bent Gjøstøl, Jasmin Spago og Øyvind Høyland åpner søknadene ved fristens utløp.

Prekvalifisering er "nåløyet" leverandører må gjennom for å få delta i konkurransen, og det er ikke sikkert alle seks kommer videre herfra.  IAM står for «Identity and Access management» og er en teknisk løsning som håndterer identitets- og tilgangsstyring for tilgang til pasientjournal og tilgrensende systemer og tjenester.

En god og sikker løsning for dette er avgjørende for å tilfredsstille kravene til blant annet personvern og informasjonssikkerhet, som Helseplattformen legger stor vekt på.

På samme måte som hovedanskaffelsen, journalløsningen for hele helsetjenesten i Midt-Norge, gjennomføres IAM-anskaffelsen ved konkurransepreget dialog med de leverandørene som prekvalifiseres.

De seks leverandørene som har søkt prekvalifisering er (i alfabetisk rekkefølge):

·         Atea AS

·         Capgemini Norge AS

·         DXC Technology

·         EVRY Norge AS

·         International Business Machines AS (IBM)

·         KPMG AS

Alle leverandører har med seg en eller flere underleverandører. Hvilke underleverandører som er med i konkurransen er foreløpig konkurransesensitivt og derfor ikke offentlig.

Les hele saken på Helseplattformens nettsider