Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling.

Sykehusene i Helse Midt-Norge etablerte høsten 2015 felles journal.

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge innebærer at journalopplysninger for pasienter som behandles ved flere sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell ved disse sykehusene.

Dette gjelder sykehusene i Molde, Ålesund, Volda, Kristiansund, Trondheim, Røros, Orkdal, Levanger og Namsos, samt tilhørende lokasjoner innenfor rus og psykiatri. Dette resulterer i en raskere og tryggere behandling for pasienten og samtidig blir belastningen mindre for pasienten som slipper å gjenfortelle og dele informasjon fra forrige sykehusbesøk.

– Dette er en etterlengtet endring som kommer alle pasienter til gode, sier fagsjef Odd Veddeng ved Møre og Romsdal på vegne av de andre fagsjefene i reigonen.

– Endringen er spesielt gunstig for pasienter som er i et behandlingsforløp mellom to sykehus, for eksempel kreftpasienter. Her vil helsepersonell på hvert sitt sykehus ha tilgang til den samme informasjonen om pasienten, noe som igjen fører til en tryggere pasientbehandling, sier Veddeng.

Pasientrettigheter

At det er åpnet for felles journal på tvers av sykehusene innebærer ikke at alle kan se journalen til pasienten. Det er kun helsepersonellet som behandler pasienten som får tilgang til journalen. Pasienten skal være trygg på at pasientrettighetene ivaretas i like stor grad som før, selv om det nå er åpnet for felles journal.
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.