Forenkle og forsterke

I Helse Midt-Norges IT strategi var bestillingen klar. En ny Arkitekturplan skulle skrives. Men hvordan lage en forståelig plan om et komplekst tema? Det var utfordringen prosjektgruppen i Hemit sto ovenfor.

Se animasjonsfilmen her!

I samarbeid med det trondheimsbaserte kommunikasjonsbyrået Headspin Communication ble utslitte powerpointpresentasjoner med interne faguttrykk kastet ut til fordel for et skreddersydd presentasjonsverktøy og en animasjonsfilm

– Prosjektet ble tidlig klar over at det var avgjørende å kommunisere klart og profesjonelt for at målgruppene våre skulle forstå hva virksomhetsarkitektur er, og hvilke gevinster helsetjenesten kan høste ved å ta det i bruk, sier prosjektleder Sissel Rolness Lysklett.

Laget animasjonsfilm og presentasjonsverktøy

Kommunikasjonsproduktene består av en kort animasjonsfilm og et presentasjonsverktøy som forklarer hva virksomhetsarkitektur er, hva det kan brukes til og som gir eksempler på nytteverdien av virksomhetsarkitektur.

For å sikre mest mulig gjennomslagskraft og sømløshet, er innhold og budskap i presentasjonsverktøyet tilpasset hver enkelt målgruppe.

– Det ligger et paradoks i historiefortellingen – man skal fortelle om noe som er komplekst, samtidig som det skal være attraktivt og lett tilgjengelig. Da handler det om å forenkle og forsterke. Det første møtet med virksomhetsarkitektur skulle være innbydende, logisk og overkommelig.

Det ble laget en kort animert introduksjonsfilm som skulle gi en felles plattform for forståelse. I etterkant av dette kunne man blir mer spesifikk i presentasjonen rettet mot hver målgruppe – men fortsatt på et konsentrert og overordnet nivå, sier seniorkonsulent Andreas Wivestad i Headspin.

Kommunikasjonsproduktene fungerer som introduksjon og støtte til dokumentet arkitekturplan.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Både på selve kommunikasjonsproduktene men også på budskapene om verdier og gevinster ved bruk av virksomhetsarkitektur, sier gruppeleder for arkitektur i Hemit, Stig Håvard Solum.

Se animasjonsfilmen her!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.