Hemit-konferansen 2016

Hemit-konferansen 22. september


​Fikk du ikke mulighet til å delta på Hemit-konferansen? 

Vi har publisert filmopptak av alle foredragene fra konferansen.

Filmopptak av alle foredrag på Hemit-konferansen 2016

Se filmopptak fra plenumsforedragene og fra sal 1 her

Se filmopptak fra sal 2 her

PROGRAM: REGISTRERING OG PLENUMSESJON FRA 09:00 - 13:00

09:00 - 09:45
Registrering og kaffe

09:45 - 10:00 
Velkommen
Paul Gundersen, direktør Hemit
Henrik A. Sandbu, ass. fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

10:00 - 10:30
Regjeringens satsning på IKT og e-helse​
Maria Bjerke, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

10:30 - 10:50
Helse Midt-Norges strategiske satsninger
Daniel Haga, samhandlingsdirektør Helse Midt-Norge RHF

10:50 - 11:20
Pause

11:20 -11:50
Helseplattformen - et steg på veien mot realisering av målbildet i "Én innbygger - ​én journal"
Torbjørg Vanvik, programdirektør Helseplattformen Helse Midt-Norge RHF

11:50 - 12.30
Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal»​
Divisjonsdirektør Roar Olsen, Direktoratet for e-helse​

12:30 - 13:00
E-helse-satsingen i Trondheim kommune skal gi bedre kvalitet på behandlingen og bedre mestring for pasientene
​Kommunaldirektør for helse og velferd Helge Garåsen, Trondheim kommune

13:00 - 14:00
Lunsj

PROGRAM: PARALLELLSESJONER 14:00 - 15:30

SAL 1: Legemidler 

14:00 - 14:30
E-helse og legemidler – hva er status og hva er det langsiktige målbildet?
Spesialrådgiver Pia Braathen Schønfeldt, Direktoratet for e-helse. 

​14:30 - 15:00
Lukket legemiddelsløyfe: Hva er det, hva kreves og hvorfor er det viktig?
Sykehusfarmasøyt Helge Ovesen og farmasøytisk rådgiver Ingvild Klevan, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

15:00 - 15:30
Legemiddelhåndtering i 2025: En framtidsvisjon
Forskningsleder Andreas Amdahl Seim, SINTEF

SAL 2: Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal

14:00 - 14:30
Innspill fra prosjekteier: Hvordan lykkes med planleggingen og betydningen av medvirkning?
​Prosjektleder Merete Hagbø og prosjektleder Astrid Johanne Brandshaug, Helse Møre og Romsdal HF

14:30 - 15:00
​Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging
Prosjektleder Pål Ingdal, Sykehusbygg

15:00 - 15:30
Teknologi, prosess og organisasjon - tre solister eller trio, i dur eller moll?
IKT-sjef Per-Henning Valderhaug, Helse Møre og Romsdal HF og innovasjonskoordinator Ketil Thorvik, Helse Midt-Norge IT

15:30 - 16:00
Pause

PROGRAM: PARALLELLSESJONER FRA 16:00 - 17:30

​SAL 1: Morgendagens journalsystemer

​​16:00 - 16:30 
Pasientreisen: Hvordan ser det totale pasientforløpet ut etter innføring av Helseplattformen, fra pasientens ståsted? 
Overlege Per Olav Østbyhaug, St. Olavs Hospital

16:30 - 17:00
Samhandling og beslutningsstøtte i framtidens journalsystem
Professor Arild Faxvaag, NTNU

17:00 - 17:30
Barrerier og suksesskriterier for å lykkes med store IKT-prosjekter i offentlig sektor
​Professor Magne Jørgensen, Universitetet i Oslo og forskningssenteret SIMULA

SAL 2: Akuttkjeden

​16:00 - 16:30
Telemedisin er medisin. Virtuelle eksaminasjonsrom. 
Prosjektleder og forskningskoordinator Geir André Pedersen, St. Olavs Hospital. 

16:30 - 17:00
God pasientdokumentasjon når det haster som mest - NorAir Capture
Anestesilege og forsker​ Andreas Krüger, St. Olavs Hospital

17:00 - 17:30 
Fra sykehus med akuttavdeling til akuttsykehus​
Prosjektkoordinator Pernille Kirkvåg ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus i Danmark.  

17:30 - 17:50
Pause

PROGRAM: PLENUMSESJON FRA 17:50 - 18:50

17:50 - 18:20
Trening som medisin: Teknologien som hjelper deg å få pasientene til å svette
Postdoktor CERG, Inger Lise Aamot

18:20 - 18:40
Kulturelt innslag
Emilie Storaas og Kjetil André Mulelid

18:40 - 18:50
Avslutning av faglig program
Konferansier Henrik A. Sandbu

19:00
Konferansemiddag​

FOREDRAGSHOLDERE


Paul Gundersen

 Paul Gundersen 170x235 bruk.jpg

Paul Gundersen har vært direktør for Helse Midt-Norge IT (Hemit) siden 2006. 

Paul har jobbet med IT-ledelse siden 1987, og er opptatt av at Hemits leveranser skal ha stor verdi for de ansatte på sykehusene og gi forbedret pasientomsorg. 


 

Henrik A. Sandbu

 

Henrik A. Sandbu er konfransier for dagen. Han er assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF

Utdannelse: Cand. Med. 1980, generell kirurg og ortoped. MPH (helseledelse)

Henrik har lang fartstid i norske sykehus, klinikksjef ort. og revma St. Olavs Hospital fra 2002 til 2007. Ansatt ved Helse Midt-Norge RHF fra 2008.

 

Maria Bjerke

maria_bjerke_170x235.jpg 

Maria Bjerke er konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og hun har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Hun var frem til 2014 rådgiver/jurist ved Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og deretter politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. 

 

Daniel Haga

Daniel-Haga 170x235.jpg 

Daniel Haga er direktør for samhandling, Helse Midt-Norge RHF og utdannet lege.

Han har arbeidet 22 år i Alta kommune, siste tiden som kommuneoverlege, inntil han begynte i Helse Midt-Norge i 2003. 

Torbjørg Vanvik

Torbjørg 170x235.jpg 

Torbjørg Vanvik ble ansatt som direktør for eiestyring i Helse Midt-Norge RHF fra oktober 2010, og fra januar 2016 som programdirektør for Helseplattformen. 

 

Roar Olsen

roar_olsen 170x235.jpg ​

Roar Olsen er divisjonsdirektør for Strategi i Direktoratet for e-helse, og har blant annet ansvaret for den nasjonale gjennomføringen av "Én innbygger - én journal" og det nasjonal velferdsteknologiprogrammet.

Han har tidligere ledet etableringen av helsenorge.no i Helsedirektoratet og vært leder for Altinn. Han har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

 

Helge Garåsen

Garåsen 170x235.jpg 

Helge Garåsen har vært ansatt i Trondheim kommune siden 1996 som kommuneoverlege og fra 2009 som kommunaldirektør for helse og velferd.

Han er spesialist i samfunnsmedisin og har en doktorgrad innenfor helsetjenesteforskning ved NTNU.

Pia Braathen Schønfeldt

 Pia 170x235.jpg

​Pia Braathen Schønfeldt er seniorrådgiver i Direktoratet for e-ehelse. Hun er utdannet farmasøyt og har jobbet med RELIS og i apotekkjeden Boots Norge der hun har hatt ulike stillinger, blant annet med ansvar innen forretningsutvikling, prosjektering og implementering av digitale løsninger.

I 2001 begynte hun i Helsedirektoratet hvor hun arbeidet med strategi og i forprosjekter for digitale innbyggertjenester på Helsenorge.no. De siste årene har hun jobbet med Meld. St. 9 "Én innbygger - én journal" og videre utredning av denne. 

Helge Ovesen

Helge Ovesen 170x235.jpg

Helge Ovesen har en master i farmasi fra Universitetet i Tromsø 2006 og jobber til daglig som sykehusfarmasøyt ved sykehusapoteket i Trondheim. 
Der har han siden 2008 jobbet med innføring av automatisert legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital og har i 2016 avsluttet en master i helseinformatikk. 

Masteroppgaven var en evaluering av elektronisk løsning for  bestilling og lagerstyring av legemidler på avdelingene ved St. Olavs Hospital.

 

Ingvild Klevan

Ingvild_Klevan 170x235.jpg 

Ingvild Klevan er forskningssjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Hun er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Tromsø 2005, og har en PhD fra 2011 innen Legemiddelteknologi.

Hun har siden 2013 jobbet i Sykehusapotekene med oppgaver hovedsakelig innen klinisk farmasi og FOU. Ingvild deltar for tiden i et prosjekt som kartlegger behovet for systemstøtte i legemiddelkjeden for sykehusapotekene nasjonalt. 

Andreas Seim

Andreas Seim 170x235.jpg 

Andreas A. Seim er ansatt ved SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Teknologiledelse. Han har de siste 11 årene jobbet med forskning og innovasjon som bruker nye digitale teknologier og datakilder for forbedring. Dette har gitt nye  tjenester, driftsforbedringer, raskere læring og reduserte kostnader. Denne interessen startet med doktorgradsarbeid med Massachusetts General Hospital i Boston, USA. 

Andreas leder en forskningsgruppe i SINTEF som hjelper arbeidstakere og ledere med å realisere fremtidens teknologistøttede arbeidere. Dette er en nøkkel til å løse store utfordringer i helsevesenet og til å bygge konkurransekraft i næringslivet. 

 

Merete Hagbø

Merete Hagbø 170x235.jpg

​Merete Hagbø er prosjektleder for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) fra Helse Møre og Romsdal. 

Merete Hagbø er utdannet bioingeniør. Hun har vært ansatt som avdelingssjef i Helse Nordmøre og Romsdal HF (laboratoriemedisin) og Helse Møre og Romsdal HF (mikrobiologi) fra 2003 og frem til 2015. 

Merete har erfaring fra de fleste råd og  utvalg i foretakene samt regional IT styringsgruppe Laboratoriemedisin. 


Astrid J. Brandshaug

 Astrid Johanne Brandshaug 170x235.jpg

Astrid Johanne Brandshaug er prosjektleder for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) fra Helse Møre og Romsdal.

Astrid er utdannet sykepleier, med videreutdanning i kreftsykdommer. 

Hun har vært ansatt i sykehuset siden 1999, som avdelingssjef for medisinsk avdelingssjef for medisingsk avdeling siden 2006. 

Astrid har sittet i diverse råd og utvalg i foretakene. 

Pål Ingdal

​ Paal Ingdal 170x235.jpg

​Pål Ingdal er sykehusplanlegger og prosjektleder i Sykehusbygg HF. Pål er utdannet økonom og har jobbet i over 15 år med sykehusplanlegging av blant annet St. Olavs Hospital og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. 

Han har også jobbet i flere prosjekter innen sykehuspsykiatri som akuttbygg på Østmarka og Psykiatriløftet i Levanger.  

 

Per-Henning Valderhaug

PerHenningValderhaug2_web 170x235.jpg ​

Per-Henning Valderhaug er IKT-sjef i Helse Møre og Romsdal. Han vokste opp på et småbruk på Vigra, og lærte tidlig at man må så hvis man vil høste. Han er kanskje nettopp derfor opptatt av det som må såes allerede nå for at gevinsthøstingen fra Sjukehuset Nordmøre  og Romsdal (SNR) skal blir størst mulig for pasienter og ansatte i neste omgang. 

Valderhaug har opprinnelig IT-bakgrunn og han har erfaring fra Forsvaret, ErgoGroup (nå Evry), konsulentselskaper og fra Helse Midt-Norge IT (Hemit). Han ser seg selv nå som helsearbeider - med IKT som verktøy. Han er sterkt opptatt av at teknologien skal utvikles og brukes på en slik måte at den gir verdi for pasienter og ansatte, i planlagte og styrte samspill - i felles prosesser. 

Ketil Thorvik

 Ketil 170x235.jpg

​Ketil Thorvik har arbeidt med endring og innovasjon i helsetjenesten i mer enn 10 år både som ansatt ved NTNU, SINTEF, St. Olavs Hospital og nå Helse Midt-Norge IT (Hemit). 

Som ny innovasjonskoordinator har Ketil ansvar for oppbygging av Helse Midt-Norge IT sin innovasjonssatsing. 

Han er opptatt av at endrings- og innovasjonsledelse i helsetjenesten ofte forutsetter et samspill mellom organisasjon, prosess  og teknologi. Det handler om hvordan du jobber for å øke sjansen for å lykkes med små og store endringsreiser. 

Per Olav Østbyhaug

Østbyhaug 170x235.jpg 

Per Olav Østbyhaug er overlege i ortopedi ved St. Olavs Hospital. Østbyhaug er aktiv bidragsyter i Helseplattformen og er opptatt av å kunne muliggjøre mer helhetlige helsetjenester til det beste for både pasienten og helsearbeideren. 

Østbyhaug har en sentral rolle i det å formidle, fra en klinikers ståsted, hva man ønsker å oppnå i Helseplattformen, men også hvilke utfordringer som står foran å kunne realisere en mer hehetlig tjenesteutvikling i helsetjenesten. 


 

Arild Faxvaag

Faxvaag 170x235.jpg 

​Arild Faxvaag er professor i Helseinformatikk ved NTNU samt spesialist i revmatologi og overlege ved Avdeling for ortopedi og revmatologi. Som NTNU-ansatt har han vært med på å bygge opp et tverrfaglig forskningsmiljø innen helseinformatikk og en erfaringsbasert mastergrad i Helseinformatikk. 

I 2015 var han Visiting professor ved Harvard Medical School og Brigham & Women's hospital i Boston. Arild er aktiv i en rekke store og små e-helse-forskningsprosjekter i samarbeid med helseforetakene, Helse Midt-Norge IT (Hemit) og andre kompetansemiljø. 

 

Magne Jørgensen

Magne Jørgensen 170x235.jpg 

Magne Jørgensen er forsker ved Simula Research Laboratory, professor ved universitetet i Oslo og rådgiver ved Scienta. Han har i flere år forsket på prosjektstyring og hvordan lykkes med IT-prosjekter. 

Magne sitter i Digitaliseringsrådet, er prosjektleder for SMIOS-prosjektet (Suksess med IKT i offentlig sektor) og leder HIT-nettverket (Hovedstadsområdets nettverk for IT-ledelse og styring).

Jostein Dale

Jostein Dale 170x235.jpg 

Jostein Dale er avdelingssjef for Akuttmedisinsk fagavdeling, St. Olavs Hospital og sterkt engasjert i utviklingen av fagområdet akutt- og mottaksmedisin.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin består av Akuttmedisinsk fagavdeling, Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag, Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge, Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral, Mottaksavdeling og St. Olavs Hospitals Beredskapsleder. 

 


Andreas Krüger

Andreas Kruger 170x235.jpg 

​Andreas Krüger er PhD fra 2013, og er anestesibiolog, helikopterlege ved luftambulansen i Trondheim og 1. amanuensis ved Institutt for Sirkulasjon og Billeddiagnostikk, NTNU. 

Han har erfaring fra de fleste ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden som redningsmann ved luftforsvarets redningshelikoptre, ambulansjetenesten, legevaktslege, anestesilege og som luftambulanselege.

Krüger er faglig prosjektleder i prosjektet NorAir Capture som har som formål å forbedre journalsystemene for spesialisert utrykningstjeneste i Norge.   

Pernille Kirkvåg

Pernille Kirkvåg 170x235.jpg 

Pernille Kirkvåg er prosjektleder fra Næstved, Slagelse og Ringsted sykehus. 

Utdannelse: Master i Sundhedsinformatikk (MI, Health informatics), intensivsykepleier samt sertifisert prosjekt- og endringsleder. 

Pernille Kirkvåg har over 23 års erfaring, de siste 12 år med fokus på IT-prosjekter i danske offentlige og private virksomheter. 

Hennes primære fokus har vært på IT og endringsprosjekter med endrings- og prosjektledelse som fundament. Hun har vært prosjekt for "Sikkerhet Patientflow" på Slagelse sykehus i perioden primo mai 2015 til 31. desember 2015. I dag er hun prosjektleder for implementering av Sundhedsplatformen på Næstved, Slagelse og Ringsted sykehus.


Inger Lise Aamot

Inger Lise Aamot cropped 170x235.jpg 

Inger Lise Aamot, fysioterapeut PhD, daglig leder ved Kompetansetjenesten Trening som medisin, St. Olavs Hospital og post. doc. CERG, NTNU. 

NTNU har et internasjonalt meget anerkjent forskningsmiljø innen trening som medisin og det er i dag et medisinsk område i stadig utvikling. Det helsefaglige tilbudet skjer både som forebyggende tiltak, under behandling og rehabilitering av pasienter.

Fagmiljøet er tungt involvert i IKT-støttet tjenesteutvikling for forbedret samhandling med pasientenen i hverdagen. ​ ​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.