Hemit-konferansen 2018

Helse Midt-Norge og NTNU ønsker sammen å fremme bruk av ny teknologi og innovasjon. Derfor har vi etablert et samarbeid mellom Hemit-konferansen og NTNU Helse. Konferansen vil ha en felles plenumsdel, og mulighet til å velge ulike parallellsesjoner. 

Velkommen til Midt-Norges største IKT-konferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim, 8. mars 2018!

Hemit_Meld_deg_paa_193x193.png

Foreløpig program

Konferansier: Bente Sollid Storehaug

PROGRAM: REGISTRERING OG PLENUMSESJON FRA 09:00 - 11:40

09:00 - 10:00
Registrering

10:00 - 10:10
Velkommen
Paul Gundersen, direktør Helse Midt-Norge IT (Hemit)

10:10 - 10:30
Fremtidens helsetjeneste
Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF

10:30 - 11:00
Innlegg
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

11:00 - 11:20
Innlegg
Ola Jøsendal, programdirektør i Direktoratet for e-helse

11:20 - 11:40
Pause

PROGRAM: PANELDEBATT: MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR HELSEPLATTFORMEN FRA 11:40 - 13:10

11:40 - 11:55
Status for Helseplattformen - muligheter og utfordringer for helsetjenesten
Programdirektør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik

11:55 - 13:10
Paneldebatt: "Digitalisering som redskap for endringer i helsetjenesten. Viktigste suksessfaktorer for å lykkes"

Debattleder: Bente Sollid Storehaug

Deltakere:

Helse Midt-Norge RHF ved admistrerende direktør, Stig Slørdahl
Kommunesektoren ved Bjørn Villa, IT-sjef Trondheim kommune
NAV ved leder for NAV Værnes, Merethe Storødegård
SINTEF ved Alexandra Gjørv

13:10 - 14:00
Lunsj

PROGRAM: NTNU HELSE FRA 14:00 - 17:30

Program for NTNU Helse er under utarbeidelse, og vil bli publisert så snart det er klart.

PROGRAM: PARALLELLSESJONER FRA 14:00 - 15:30

SAL 1: Innovasjon og nasjonalt samarbeid i kommunehelsetjenesten

14:00 - 14:30
Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune i samarbeid om etablering av responssenterløsning.
Solrun Hårstad, Værnesregionen

14:30 - 15:00
Velferdsteknologi: Hvor langt har vi kommet? Hvilke muligheter ser vi?
Professor Artur Serrano, NTNU

15:00 - 15:30
Avstandsoppfølging av kronisk syke.
Jarl Reitan, forskningsleder SINTEF og prosjektleder Kirsti Fossland Brørs fra Trondheim kommune.

15:30 - 16:00
Pause

SAL 2: Bruk av helsedata til forbedring av helsesektoren

14:00 - 14:30
Helsedata kan bli det nye arvesølvet
Jon Harald Kaspersen, forskningssjef SINTEF

14:30 - 15:00
BigMed-prosjektet i Oslo Universitetssykehus
Thomas Smedsrud, prosjektleder Oslo Universitetssykehus

15:00 - 15:30
Nye muligheter for helsesektoren
Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Robert Jenssen fra Universitetet i Tromsø

15:30 - 16:00
Pause

PROGRAM: PARALLELLSESJONER FRA 16:00 - 17:30

SAL 1: Helseinnovasjon i Midt-Norge


16:00 - 16:30
Betydningen av innovasjon i helsesektoren i Midt-Norge
Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge RHF og Toril Nagelhus Hernes fra Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU

16:30 - 16:50
Midt-Norge bidrar til å utvikle nye, avanserte behandlingsmetoder
Foredragsholder ikke avklart

16:50 - 17:30
Presentasjon av fire prosjekter som fikk tildelt innovasjonsmidler i 2017

  • Pasientklagesystem ved Bodil Haugen Våge
  • Mixed Reality (Gabriel Kiss)
  • HILD (Nina Kongshaug)
  • Senter for eTerapi (Elin Ulleberg)

SAL 2: Pasientens helsetjeneste


16:00 - 16:30
Pasientens erfaringer og forventninger til morgendagens helsetjeneste
Foredragsholder ikke avklart

16:30 - 17:00
Pasientens helsetjeneste fra fastlegens perspektiv
Lasse Folkvord, prosjektdeltaker i Helseplattformen og spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin

17:00 - 17:30
Pasientens helsetjeneste: Samhandlingsutfordringer på tvers av behandlingsnivåene
Merethe Storødegård, leder NAV Værnes

17:30 - 17:50
Pause

PROGRAM: PLENUMSESJON FRA 17:50 - 18:20

17:50 - 18:20
Hvordan forberede seg på den nye, digitale hverdagen? 
Bente Sollid Storehaug

18:45
Middag

PRAKTISK INFORMASJON

Tid og sted: 8. mars 2018, Scandic Lerkendal, Trondheim
Faglig program: 10:00 - 18:20
Konferansemiddag: 18:45 - 21:00
Deltakeravgift:
Inkludert middag og lunsj: 2300,- eks. mva. 
Inkludert lunsj: 1600,- eks. mva.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.