Nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge

Prosjektet "HMN LAB" skal anskaffe og innføre et nytt felles laboratoriedatasystem for alle sykehusene i Midt-Norge. 

​Valget falt på laboratoriedataløsningene Beaker, levert av Epic Systems Corporation. Ved medisinsk genetisk poliklinikk innføres løningen iGene levert av Genial Genetic Solutaions Ltd. 

Nytt felles laboratoriedatasystem for hele Midt-Norge

Hvert år utføres nesten 20 millioner laboratorieanalyser ved sykehuslaboratoriene i Helse Midt-Norge, og aktivitetstallene stiger fra år til år. Utviklingen krever gode verktøy for automatisering, effektivisering og elektronisk samhandling. Laboratorieløsnignen er selve navet i laboratoriehjulet og håndterer alle aspekter av virksomhetens informatikk, fra prøve mottak og etikettmerking til pipettering og instrumentintegrering, til svarfortolkning, statistikk, kvalitetskontroller, prøvelagring og tilgangsstyring. 

Styringsgruppe Digitalisering og standardisering i Helse Midt-Norge vedtok i februar 2016 prosjektet "HMN LAB" som skuelle anskaffe og innføre en felles og fremtidsrettet laboratorieløsning i regionen. Arbeidet med anskaffelsen er organisert i et eget prosjekt med deltakere fra Helse Midt-Norge IT (Hemit) og helseforetakene. Prosjektleder er Hans Roar Sandberg fra Hemit. 

Anskaffelsen har vært delt i to områder, LIMS (Laboratory Information Management System) og CG (Clinical Genetic). I april 2018 inngikk Helse Midt-Norge kontrakt med leverandørene Epic System Corporation (for området LIMS) og Genial Genetic Solutions Ltd (for området CG). 

Laboratorietjenestene i Helse Midt-Norge skal bidra til videreutvikling av pasientens helsetjeneste. De nye, fleksible, fremtidsrettede og brukervennlige laboratoriedatasystem skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og optimal informasjonsflyt. 

Ny laboratorieløsning innføres ved disse fagområdene

Medisinsk biokjemi

"Hjørnesteinen" i laboratoriefagene. Undersøker alt fra blodprosjekt til jernlager, informasjonsmarkører og lever- og nyrefunksjon. 

Immunologi og transfusjonsmedisin 

Undersøkelser av defekter og forstyrrelser i immunsystemets funksjon, for eksempel autoimmunitet og allergier. Analyser knyttet til produksjon, lagring, utlevering og bruk av blodprodukter. Immunologisk utredning knyttet til transplantasjoner.

Medisinsk mikrobiologi

Påviser mikrooganismer ved hjelp av dyrkning, mikroskopi, antigen-påvisning eller genetiske undersøkelser. Resistensbestemmelser overfor aktuelle antimikrobielle midler. Pasientens reaksjon på mikroorganismen (infeksjonsimmunologi). 

Klinisk farmakologi

Analyser kroppsfremmede stoffer i pasientprøver, hovedsakelig legemidler (for å optimalisere dosering) og rusmidler. 

Medisinsk genetikk

Undersøkelser av gener og kromosomer for diagnostikk av genetisk betingede tilstander. I tillegg gjøres genetisk veiledning. 

Fant du det du lette etter?