Hemit-konferansen 2018

Konferanse, 08.03.2018

Velkommen til Hemit-konferansen 2018

Fjorårets konferanse var en stor suksess med over 360 deltakere fra helsetjenesten i Midt-Norge og landet forøvrig.

Tema for konferansen

Program- og arrangementskomiteene i Helse Midt-Norge har startet planleggingen for fullt, og har allerede mange aktuelle tema på blokka. Helseplattformen, samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt teknologi og innovasjon er selvsagte tema. 

Påmelding

Nærmere informasjon om program om påmelding vil bli klart i løpet av høsten. Følg med på denne siden. 

Når og hvor

Dato
08.03.2018 
Klokkeslett
09:00-18:00 
Arrangør
Helse Midt-Norge IT (Hemit) og Helse Midt-Norge RHF