Virksomhetsutvikling

Avdelingens hovedformål er å være helseforetakenes rådgiver og samarbeidspartner, for å sikre fremtidsrettede IKT-løsninger som bidrar til verdiskaping for sykehusene. I avdelingen jobber det samfunnsvitere, ansatte med realfagsbakgrunn og helsefaglig bakgrunn.
Vi jobber i samarbeid med sykehusene med kontinuerlig forbedring for å finne effektive måter å jobbe på, der IKT skal støtte opp.


Les mer om Virksomhetsutvikling

Virksomhetsutvikling

Hovedoppgaver:

 • Kjenne helseforetakenes behov
 • Etablere gode relasjoner mot klinisk fagmiljø
 • Forvalte Helse Midt-Norges porteføljestyringsprosess
 • Løse oppdrag av ulik art i samarbeid med øvrige avdelinger i Hemit
 • Systematisk leverandøroppfølging
 • Forvalte Helse Midt-Norges arkitektur,- sikkerhets,- og teknologiplan
 • Planlegge og gjennomføre vedtatte IKT-prosjekter
 • Forvalte metodikk innenfor smidig utvikling, prosjekt og virksomhetsarkitektur
 • Ansvar for Service Level Management

Virksomhetsutvikling har fire grupper:

 • Arkitektur - gruppa analyserer sykehusenes behov, kartlegger og beskriver arbeidsprosesser og informasjonsflyt, og utarbeider beskrivelser av hensiktsmessige IKT-løsninger.
 • Prosjekt - gruppas hovedformal er å lede og gjennomføre program og prosjekter som styringsgruppe eHelse har vedtatt skal startes opp, og bistå sykehusene med endringsledelse
 • Systemutvikling - I Systemutvikling er hovedformålet å utvikle og vedlikeholde programvare og produkter for helsesektoren og bidra inn i innovasjonsprosjekter der bruk av ny teknologi er et vesentlig element.
 • Tjenester - Tjenestegruppas hovedformål er å bidra til verdiskaping i sykehusene gjennom å tilby funksjonelle og fremtidsrettede IKT-løsninger.
 Avdelingen består av medarbeidere i Levanger, Molde, Ålesund, Namsos og Trondheim.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.