Hemit-konferansen 2019

19. september på Scandic Lerkendal i Trondheim!

Den viktigste konferansen innenfor IKT og helse i Midt-Norge arrangeres 19. september på Scandic Lerkendal i Trondheim.  Sett av dagen allerede nå til Hemit-konferansen!

Fjorårets konferanse var en stor suksess med over 400 deltakere. Hemit arrangerer konferansen i samarbeid med NTNU Helse og Helse Midt-Norge RHF.

Høydepunkter fra årets program

  • Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland kommer
  • Epic - leverandør av Helseplattformen kommer
  • Slik forbereder kommuner i Midt-Norge seg til Helseplattformen
  • Forskning og innovasjon
  • Kunstig intelligens i e-helse
  • Informasjonssikkerhet

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Lerkendal i Trondheim
Faglig program: 09.00 - 17:45
Pris: 1640,- eks. mva.

Paamelding_193x193 Gull.png

FORELØPIG PROGRAM: REGISTRERING OG KAFFE 08:00 - 09:00

08:00 - 09:00
Registrering og kaffe

FORELØPIG PROGRAM: PLENUMSESJON 09:00 - 11:00

09:00 - 09:20
Kunstnerisk innslag fra Candiss

09:20 - 09:30
Velkommen
Paul Gundersen, direktør Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Konferansier Elin Wikmark Darrell, IT-leder i Værnesregionen

09:30 - 10:00
Tittel ikke avklart
Maria J. Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

10:00 - 10:20
Tittel ikke avklart
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

10:20 - 10:40
Klikksammenbrudd for helsearbeidere?
Trude Basso, lege

10:40 - 11:10
Pause

FORELØPIG PROGRAM: PLENUMSESJON HELSEPLATTFORMEN I HELSE MIDT-NORGE 11:30-13:00

11:10 - 11:30
Ledelse og innovasjon
Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune

11:30 - 12:00
Endring i sykehus - hvorfor er det så vanskelig? Og hva er nødvendig for å lykkes?
Lars Dahl Pedersen, seniorrådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

12:00 - 12:40
Hvilke endringer kommer med Helseplattformen i Midt-Norge
Torbjørg Vanvik, daglig leder i Helseplattformen AS, og uavklart foredragsholder fra Epic.

12:40 - 13:00
Erfaringer med Epic fra Nederland
Ronald Petru, Chief Medical Information Officer ved Radbound University Medical Center, Nederland

13:00 - 14:00
Lunsj

FORELØPIG PROGRAM: DIGITALISERING OG INNOVASJON I KOMMUNEHELSETJENESTEN 14:00 - 15:30

14:00 - 14:20
Slik forbereder kommuner i Midt-Norge seg til Helseplattformen
Ola Skorstad, prosjektleder i Trondheim kommune

14:20 - 14:40
Teknologi som driver av tjenesteinnovasjon i Melhus kommune
Trude Wikdahl, kommunalsjef i Melhus kommune og Heidi Pallin Aaring, prosjektleder Melhus kommune

14:40 - 15:00
Regionalt responssenter og responsteam. Erfaringer, muligheter og utfordringer
Benedicte Nyborg, prosjektleder ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

15:00 - 15:30
Hvilke forventninger har de unge til helsetjenesten?
Signe Elisabeth Åsberg, postdoktor ved NTNU og forskningskooordinator ved Gemini-senteret for sepsisforskning og Håvard Ulsaker, medisinstudent ved NTNU

FORELØPIG PROGRAM: INFORMASJONSSIKKERHET 14:00 - 15:30

14:00 - 14:20
Informasjonsdeling: Sårbarhet, trusler og forebygging
Gunnar A. Johansen, seksjonssleder i HelseCert

14:20 - 14:40
Foredragstittel ikke avklart
Tor Stokke, advokat Helseplattformen

14:40 - 15:10
Informasjonssikkerhet på tvers av behandlingsnivåer
Øyvind Røset, sikkerhetsansvarlig i Helseplattformen AS og Øyvind Høyland, prosjektleder i Helseplattformen

15:10 - 15:30
Informasjonssikkerhet vs. behandlingsbehov
Christer Jensen, innovasjonsleder i Helse Møre og Romsdal

FORELØPIG PROGRAM: KUNSTIG INTELLIGENS I E-HELSE 14:00 - 15:30

14:00 - 14:30
Code of ethics
Keith Downing, professor ved NTNU

14:30 - 15:00
Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler
Robert Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø

15:00 - 15:30
En innbygger - én digital tvilling, og fremtidens AI-baserte økosystem for økt egenhåndtering av helse og beslutningsstøtte i helsetjenesten
Frank Lindseth, professor NTNU

15:30-16:00
Pause

FORELØPIG PROGRAM: MEDISINSK AVSTANDSOPPFØLGING 16:00 - 17:00

16:00 - 16:20
Regional satsing på medisinsk avstandsoppfølging
Jarl Reitan, servicedesigner ved St. Olavs hospital

16:20 - 16:40
Prosjektet "Virtuelle regionale poliklinikker"
Kathrin Enebakk, rådgiver i Helse Møre og Romsdal

16:40 - 17:00
Nasjonal satsing på medisinsk avstandsoppfølging
Lasse Frantzen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

FORELØPIG PROGRAM: FORSKNING OG INNOVASJON I HELSEPLATTFORMEN 16:00 - 17:00

16:00 - 16:20
Innovasjon i Helseplattformen, innlegg fra Finland APOTTI
Jari Renko, teknologidirektør for APOTTI-programmet ved Helsinki University Hostpital Group

16:20 - 16:40
Hvordan vil Helseplattformen kunne styrke forskning i klinikken?
Björn Gustafsson, dekan NTNU

16:40 - 17:00
Felles verdiskaping fra store data i forskning, klinikk og  næringsutvikling
Oddgeir Lingaas Holmen,  HUNT datasenter, NTNU

FORELØPIG PROGRAM: AI OG DIGITALE BILDER I PASIENTBEHANDLINGEN 16:00 - 17:00

16:00 - 16:20
Kunstig intelligens i medisinsk bildediagnostikk - muligheter og utfordringer
Erik Smistad, postdoktor NTNU

16:20 - 16:40
Artificial intelligence for supporting prostate cancer diagnosis
Mattjis Elschot, forsker NTNU

16:40 - 17:00
Prosjekt "Digital patologi" i Helse Midt-Norge
Harald Aarset, avdelingsleder St. Olavs hospital og Mari Jebens, seksjonsleder ved St. Olavs hospital

17:00 - 17:10
Pause

FORELØPIG PROGRAM: PLENUMSESJON OG OPPSUMMERING 17:10 - 18:15

17:10 - 17:30
Avslutningsforedrag

17:30 - 17:45
Oppsummering 
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge
Elin W. Darell, dagens konferansier

17:45
Mingling og fingermat

Logo for Hemit-konferansen 2019


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.