Presentasjoner og opptak fra Hemit-konferansen

Her kan du se opptak av alle foredragene på årets Hemit-konferanse. Presentasjonene finner du også som PDF-er. 

 

Klikk på foredragsholderens navn for å starte opptak

Paul Gundersen, direktør i Hemit: Velkommen til konferanse.

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for ehelse: Status for nasjonal satsing på felles journalløsninger.

Trude Basso, overlege ved St. Olavs hospital: Klikksammenbrudd for helsearbeidere?

Björn Gustafsson, dekan ved NTNU: Hvordan vil Helseplattformen kunne styrke forskning i klinikken?

Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen AS og Katie Larson, Implementation Exectuive, Epic Systems Corporation: Hvilken endringer kommer med Helseplattformen i Midt-Norge. 

Gunnar A. Johansen, seksjonssleder i HelseCERT: Informasjonsdeling: sårbarhet, trusler og forebygging.

Jari Renko, Chief Technology Officer, Oy Apotti Ab: Apotti Ecosystem - enabling growth and innovation.

Lars Dahl Pedersen, seniorrådgiver ved Kronprins Fredriks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet: Endring i sykehus - hvorfor er det så vanskelig? Og hva er nødvendig for å lykkes?

Maria Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet: Regjeringens strategi for digitalisering av helsesektoren.

Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune: Ledelse og innovasjon.

Oddgeir Lingaas Holmen, Chief Information Officer ved HUNT datacenter, NTNU: Felles verdiskaping fra store data i forskning, klinikk og næringsutvikling.

Ronald Petru, Former Chief Medical Information Officer ved Radbound University Medical Center, Nederland: Erfaringer med Epic i Nederland.

Tor Stokke, advokat Helseplattformen AS: Hvordan vi har arbeidet med sikkerhet i Helseplattformen.

Øyvind Røset og Øyvind Høyland, sikkerhetsansvarlig og prosjektleder i Helseplattformen AS: Informasjonssikkerhet på tvers av behandlingsnivåer.

Erik Smistad, postdoktor ved NTNU: Kunstig intelligens i medisinsk bildediagnostikk - muligheter og utfordringer.

Frank Lindseth, professor ved NTNU: En innbygger - en digital tvilling, og fremtidens AI-baserte økosystem for økt egenhåndtering av helse og beslutningsstøtte i helsetjenesten.

Harald Aarset og Mari Jebens, avdelingsleder og seksjonsleder ved St. Olavs hospital: Prosjekt "Digital patologi" i Helse Midt-Norge.

Keith Downing, professor ved NTNU: Ethical Aspects of Artificial Intelligence Research.

Mattjis Elschot, forsker ved NTNU: Artificial intelligence for supporting prostate cancer diagnosis.

Robert Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø: Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler

Benedicte Nyborg, prosjektleder ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund: Regionalt responssenter og responsteam. Erfaringer, muligheter og utfordringer.

Joseph Shultz, innovasjonsrådgiver ved St. Olavs hospital: Regional satsing på medisinsk avstandsoppfølging. 

Kathrin Enebakk, rådgiver i Helse Møre og Romsdal: Prosjektet "Virtuelle regionale poliklinikker".

Lasse Frantzen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet: Nasjonal satsing på medisinsk avstandsoppfølging. 

Signe Elisabeth Åsberg og Håvard Ulsaker, postdoktor ved NTNU og forskningskoordinator ved Gemini-senteret for sepsisforskning og medisinstudent ved NTNU: Hvilke forventninger har de unge til helsetjenesten? 

Tor Erling Evjen, enhetsleder for "Enhet for service og internkontroll" i helse og velferd i Trondheim kommune: Slik forbereder kommuner i Midt-Norge seg til Helseplattformen. 

Trude Wikdahl og Heidi Pallin Aaring, kommunalsjef i Melhus kommune og prosjektleder i Melhus kommune: Teknologi som driver av tjenesteinnovasjon i Melhus kommune. 

Stig Slørdahl og Elin Darrell, administrerende direktør i Helse Midt-Norge og dagens konferansier: Oppsummering av dagen. 


PDF-er av foredragene


Fant du det du lette etter?