Vi leverer IKT for liv og helse

Hemits virksomhetsstrategi 2018-2022

Hemit skal bidra til bedre pasientbehandling, bedre pasientopplevelse og en bedre og mer effektiv hverdag for ansatte. 

Hemits virksomhetsstrategi i kortversjon​

Hemit er Helse Midt-Norges egen IKT-enhet med eierskap og ansvar for alle IKT-løsninger. Vi skal understøtte helseforetakene i Midt-Norge sine behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. 

Det skjer mye omkring Hemit, både regionalt og nasjonalt, som kan og vil påvirke oss i tiden fremover. Hemit må ha strategi, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utfordringene og mulighetene til det beste for Helse Midt-Norge. 

Hemit sin virksomhetsstrategi viser retningen Hemit må utvikles i for å dekke Helse Midt-Norges behov for IKT-tjenester og bidra til helseregionens ambisjon om en fremragende helsetjeneste. 

Virksomhetsstrategien gir føringer for utvikling og prioriteringer i Hemit og skal konkretiseres gjennom arbeid med handlingsplaner.

Fire strategiske mål

Vi er en aktiv samarbeidspartner for digitalisering i helsetjenesten

Teknologi er en viktig drivkraft i utvikling av pasientens helsetjeneste. Hemit skal bidra med teknologikompetanse innen områder som standardisering, beslutningsstøtte, stordata, kunstig intelligens og robotisering.

Vi har stabil drift og effektive leveranser

Vi skal ha en konkurransedyktig tjenesteproduksjon og øke vår gjennomføringsevne. Vi skal bidra til miljøgevinster i Helse Midt-Norge.

Vi forvalter informasjon sikkert, effektivt og enhetlig

Vi skal styrke kompetanse og kapasitet på personvern og informasjonssikkerhet og være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner i helseforetakenes arbeid med dette. Vi skal bidra til effektive helsetjenester gjennom sikker, effektiv og enhetlig informasjonsdeling.

Vi er utviklingsorienterte, åpne og endringsvillige

Helsetjenesten står foran store endringer. Vår kompetanseutvikling skal være fremtidsrettet og understøtte vår visjon. Vi skal utvikle vår endringsdyktighet i tråd med våre kjerneverdier.

 

Kompetent, pålitelig, løsningsorientert og imøtekommende


Fant du det du lette etter?