Møt assisterende direktør i Hemit, Siri Berg

– Jeg er så heldig at jeg får engasjere meg i hele organisasjonen og legge til rette for at alle de flinke og kreative medarbeiderne i Hemit kan bidra til å forme pasientens helsetjeneste i Midt-Norge. 

- Som assisterende direktør engasjerer jeg meg i hele Hemit for å legge til rette for at alle de flinke og kreative medarbeiderne i organisasjonen vår kan bidra til å forme pasientens helsetjeneste i Midt-Norge.

Portrett av Siri Berg

Siri Berg er assisterende direktør i Hemit og midlertidig avdelingsleder for Virksomhetsutvikling

– Det vi jobber med er viktig
Siri har lang fartstid i Hemit, har vært ansatt hos oss siden Hemit ble etablert i 2003.

– Før jeg startet i Hemit var jeg IKT-sjef ved St. Olavs hospital. Sammen med de andre IKT-sjefene i regionen var jeg pådriver for å etablere Hemit. Jeg startet karrieren min i utviklingsseksjonen ved Medisinsk teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim i 1987, sier Siri.

Siri er utdannet sivilingeniør innen biofysikk og biomedisinsk teknikk. Hun har jobbet med teknologi og IKT i sykehus siden 1987.

– Det beste med å jobbe i Hemit er vissheten om at det vi jobber for betyr noe for pasientbehandlingen i sykehusene, sier hun.

– Lærer noe nytt hver eneste dag
Hverdagen til Siri styres mye av møtevirksomhet.

– Jeg jobber mye med forberedelser og gjennomføring av møter. For meg er det viktig å ha en klar agenda og et klart mål med hva vi skal få ut av møtene. Min arbeidshverdag gir meg muligheten til å treffe veldig mange flinke folk, og jeg lærer noe nytt av dem hver dag. 


Fant du det du lette etter?