Møt Sissel Rolness Lysklett

Sissel er prosjektleder med endringsledelse som spesialfelt.

​Sissel har forskerutdanning med doktorgrad i anvendt språkvitenskap. I avhandlingen sin forsket hun blant annet på hva som kjennetegner kreative samtaler, og hvordan ideer og tanker utvikles i samspill mellom flere aktører i møter på arbeidsplassen. Før hun startet i Hemit, arbeidet Sissel i mange år med forskning på vilkår for innovasjon og kunnskapsutvikling i arbeidshverdagen.

Skal få folk til å samarbeide godt

– Jobben min i Hemit består i å lede prosjekter og endringsprosesser hvor det er viktig å se folk, arbeidsprosesser, organisasjon og teknologi i sammenheng. Det dreier seg ofte om å få folk til å samarbeide godt på tvers av ulik fagbakgrunn med et felles mål.  I løpet av en arbeidshverdag jobber jeg mye i praksis med det jeg har skrevet avhandling om og forsket på tidligere.

Sissel har jobbet i Hemit i nesten 5 år og trives med blandingen av operativt arbeid i prosjekter samtidig som innholdet er komplekst og krever høy analytisk evne.

Jobber med prosjekter som ligger hjertet nære 

– Det siste året har jeg ledet arbeidet med å lage ny strategi for virksomhetsarkitektur for vår helseregion. Tidligere har jeg har jobbet mest med prosjekter som direkte berører det kliniske arbeidet i sykehusene, blant annet innenfor akuttmedisin. Denne type prosjekter ligger mitt hjerte nære.

– Jeg er opptatt av grensesnittet mellom det arbeidet vi driver med i hverdagen og forskni​ng og innovasjon. Fremover ønsker jeg å bidra til å styrke dette grensesnittet ytterligere.​


 


Tilbake til Jobb og karriere 

Tilbake til ledige stillinger i Helse Midt-Norge IT (Hemit) 


 

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.