Felles e-postadresse for leverandørhenvendelser rundt covid-19

Alle leverandører bes benytte følgende adresse til Sykehusinnkjøp HF.

Illustrasjonsbilde lege skriver på PC
Foto: colourbox

Sykehusinnkjøp HF mottar mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Av den grunn har man valgt å opprette en egen e-postadresse for slike henvendelser. Denne adressen er suppliercovid19@sykehusinnkjop.no.

Uansett hvem som mottar e-post om dette i Sykehusinnkjøp HF vil den videresendes suppliercovid19@sykehusinnkjop.no. Sykehusinnkjøp vil også henstille alle potensielle leverandører til å benytte denne.

Henvendelser for lokale avtaler, kan sendes til postmottak@hemit.no. Vi ber om at kontraktansvarlig i Hemit, Trond Ole Winther (Trond.Ole.Winther@hemit.no) settes i kopifeltet på disse henvendelsene.