Fortsetter dialog med to leverandører

Helseplattformen inviterer to leverandører med i videre dialog etter evaluering av reviderte tilbud.

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Konkurransen om å levere løsningen ble kunngjort 29.august 2016. Av 11 søkere ble fem leverandører prekvalifisert til å delta i såkalt konkurransepreget dialog, som er metoden som brukes i anskaffelsen.

Fire av disse leverte tilbud innen fristen 3. mai 2017. Etter evaluering av tilbudene og dialog med leverandørene, ble tre leverandørselskap invitert videre i dialogen i oktober. Disse leverte sine reviderte tilbud 1. desember.

Mottatte reviderte tilbud er nå gjennomgått og evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris.

På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende to leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å være med videre i konkurransen om Helseplattformen:

  • Cerner Norway
  • Epic Systems Corporation

 

Helseplattformen fortsetter nå dialogen med disse to leverandørene i tråd med programmets fremdriftsplan.

Helseplattformen eies av Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utpekt som regional utprøvingsarena for det nasjonale målet «Én innbygger – én journal». For mer informasjon om programmet, se www.helse-midt.no/helseplattformen.