Må ta forbehold om saksbehandlingstid

Helsetjenesten har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltnigen, å bidra til den felles dugnaden vi nå er inne i. 

Foto: cdc Alissa Eckert

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Hemit beklager dette, men håper på forståelse.
Hemit vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for vårt arbeid både nå og fremover i tid.