Ny teknologi forbedrer kreftdiagnostikk

St. Olavs hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF har tatt i bruk nye digitale metoder for å undersøke om pasienter rammes av kreft. Den nye teknologien kan gi forbedret diagnostikk, i tillegg til at patologene kan undersøke prøvene uansett hvor man befinner seg.

Overlege Tor Vikan Rise viser fram et skannet bilde. Foto: Avdelingssjef Mari Jebens

Den nye teknologien skanner vevsprøver til digitale bilder slik at diagnostisering kan gjøres uavhengig av fysiske snitt av vevsprøver og mikroskop. Med en vanlig PC-skjerm og programvare gir den nye teknologien i mange tilfeller raskere og sikrere prøvesvar og gir patologen mulighet til å tolke snittene uansett hvor man befinner seg. 

Bedre samhandling

Tradisjonelt sitter patologer og undersøker snittene i mikroskop og leter etter kreftceller, men nå er det enklere å samarbeide på tvers av avstander om man har behov for en kollegakonsultasjon.

- Det er ikke lenger nødvendig å sende snittene fysisk. Den nye teknologien gjør det enklere å samarbeide på tvers av avstander. Dette fører til bedre faglig samarbeid i regionen, noe som vil gi et bedre tilbud til pasientene, sier avdelingssjef Mari Jebens ved Avdeling for patologi på St. Olavs hospital.

Digitaliseringen gir mulighet til å raskt kunne hente frem gamle bilder, som gir økt kvalitet på diagnostikken, og av og til raskere prøvesvar. Teknologien legger også til rette for å bruke framtidens løsninger for avansert bildeanalyse og mønstergjenkjenning basert på kunstig intelligens, noe som vil gi patologene et meget kraftig hjelpeverktøy. Det gir også økt pasientsikkerhet, da risiko for manuelle forbyttinger minker.

Først i Norge

Det var i 2017 at det ble satt sammen et regionalt prosjekt med klinikere fra St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal, i tillegg til prosjektleder og teknologer fra Helse Midt-Norge IT (Hemit). Målet var å utnytte ressursene og bruke ny teknologi for å møte økningen av nye krefttilfeller i kombinasjon med manglende antall patologer.
Fra september 2019 ble 95 prosent av alle snitt skannet på St.Olavs hospital og gjort tilgjengelig digitalt.

- Selv om hovedmålsettingen med prosjektet var å øke regional faglig samhandling og gjøre laboratoriene mindre sårbare for lokal bemanning, har laboratoriene også fått en framtidsrettet løsning som forbereder senere innføring av avansert IKT-støtte i form av mønstergjenkjenning, analyse og statistikk, sier prosjektleder i Hemit Jon Gausdal. 

Overveldende godt resultat

Prosjektet ferdigstilte arbeidet sitt høsten 2019. Da covid-19 seilte inn og sendte mange av oss til hjemmekontor, kunne også patologene sitte på hjemmekontor og analysere kreftprøver fra hele regionen som de første i Norge.

- Det er utrolig givende å ha bidratt til å innføre et verktøy som er til hjelp for pasienter som kan ha kreft. Dette verktøyet blir mer og mer nyttig jo flere avanserte analyseverktøy for bildeanalyse man anskaffer i framtiden, sier Gausdal.

Ansvar for løsningene

Løsningen er levert av Philips i Nederland, som vant anbudskonkurransen. Hemit har ansvar for underliggende infrastruktur (servere, nettverk og datalager), og Medisinsk teknisk avdeling i helseforetakene har ansvar for drift av programvaren som brukes av patologer og bioingeniører, samt de digitale skannerne som brukes til å skanne snittene.