Nye laboratoriedataløsninger på vei

Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

​- Anskaffelsen av nye dataløsninger for laboratoriene er med på å gjøre tjenesten bedre for både pasienter og ansatte. Vi får bedre og sikrere informasjonsflyt. Arbeidsprosessene blir standardiserte og mer effektive. Sikker og rask logistikk for prøvesvar gir økt beslutningsstøtte i behandlingen, og det vil ha stor verdi for pasientene. Derfor er denne anskaffelsen viktig for at vi skal tilby fremragende pasientbehandling, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Prosjektet HMN LAB har arbeidet med anskaffelsen siden høsten 2016. Gjennom en RFI (markedsforespørsel), et omfattende konkurransegrunnlag, og flere runder med forhandlinger, evaluering av tilbud og nedvalg, har prosjektet kommet med sin innstilling til valg av leverandører. Anskaffelsen har vært delt i to områder, LIMS (Laboratory Information Management System) og CG (Clinical Genetic), som til sammen bidrar til at følgende fagdisipliner får nytt datasystem:

  • Medisinsk biokjemi
  • Immunologi, cytometri og immunhematologi
  • Medisinsk mikrobiologi
  • Klinisk farmakologi
  • Medisinsk genetikk


Siste tilbud fra de fire gjenværende leverandører ble mottatt 26. februar. Etter flere uker med evaluering, og godkjenning i ulike styrende organer, kunne Helse Midt-Norge 22. mars godkjenne inngåelsen av kontrakt med de to leverandører som har blitt evaluert som best innenfor hvert sitt område:

  • For området LIMS: Epic Systems Corporation
  • For området CG: Genial Genetic Solutions Ltd
 
Valgte løsninger understøtter arbeidet som gjøres i laboratorietjenesten i Helse Midt-Norge på en god måte, og har god støtte for integrasjon mot både eksisterende og kommende systemer.


Tidligere kunngjøringer fra prosjektet: