Nytt logistikk- og økonomisystem innført i Helse Midt-Norge

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig A. Slørdahl, berømmer alle ansatte som har bidratt til en vellykket innføring av SAP som økonomi- og logistikksystem i hele helseregionen. 

​Slørdahl slår fast at Helse Midt-Norge nå har en felles, integrert logistikk- og økonomiløsning og en solid plattform som helseregionen skal bygge videre på.  Den nye løsningen vil være et viktig element i det kontinuerlige arbeidet med å forbedre hele vare- og informasjonsflyten fra leverandør til sluttbruker.

foto
Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 

Parallelt med forberedelsene til innføringen av nytt system er det etablert en felles regional forvaltning av den nye løsningen og de nye arbeidsprosessene. Slørdahl påpeker at både gjennom prosjekt og forvaltning har Helse Midt-Norge høstet erfaringer som vil komme til nytte i andre prosjekter.

Mer enn et IKT-prosjekt
Innføring av nye IKT-systemer medfører – og stiller krav til – endringer i organisasjon og arbeidsprosesser i virksomheten. - Organisasjon, system og måten vi jobber på må endres gjennom godt samarbeid mellom mange aktører, forklarer programleder Randi Østbø.

foto
Programleder i HMN-LØ, Randi Østbø

- Dette prosjektet har vært er mer enn et IKT-prosjekt. Det er i enda større grad et organisasjonsutviklingsprosjekt, sier Østbø.

Mange har bidratt
Prosjektet med å innføre nytt, felles økonomi- og logistikksystem i Helse Midt-Norge har pågått siden 2012 og har involvert et stort antall ansatte fra foretakene i Helse Midt-Norge, innleid spisskompetanse og leverandøren IBM.