Raskere prøvesvar med LAB-automasjon

Ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Laboratoriemedisinsk klinikk på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon». Formålet er å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv tidsbruk. 

​Tenk deg at du legges inn på sykehus for utredning, og det er nødvendig for legen å ta blodprøver for å stille rett diagnose. Et lite stikk, og blodet ditt tappes på et rør som merkes og sendes til laboratoriet for analyse.

I LAB-systemene lagres blant annet pasientinformasjon, hvem som er rekvirent og hvilke prøver som er bestilt. Når blodprøven ankommer laboratoriet registreres den, og starter på sin vei innom ulike analyseinstrumenter fulgt av kyndig laboratoriepersonale for å rapportere de prøvesvarene som legen har bedt om.

Når analysene er ferdig returneres prøvesvarene til legen i journalsystemene. Det er selvfølgelig viktig at kvaliteten på analysene som utføres er så god som mulig, og at det tar så kort tid som mulig. Dette er med på å danne grunnlaget for raskere pasientbehandling.

Fra manuelle til automatiserte oppgaver

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi  på St. Olavs Hospital har det siden 2014 pågått et prosjekt kalt «Total Laboratorieautomasjon» der formålet har vært å bidra til raskere og bedre pasientbehandling og mer effektiv bruk av tiden til de ansatte ved laboratoriet. Dette har man valgt å løse gjennom å automatisere håndteringen av prøvene fra de mottas på laboratoriet til de arkiveres.

Tidligere brukte man mye tid på manuelle operasjoner, men nå utføres det meste automatisk på et 35 meter langt samlebånd tilknyttet analyseinstrumenter og robotisert håndtering av prøvene. Som et resultat av dette har den gjennomsnittlige svartiden på de mest vanlige prøvene gått ned fra 1,5 til 1 time.

Godt tverrfaglig samarbeid

Hemit har hatt ansvaret for delprosjekt IKT og sammen med Medisinskteknisk avdeling og IKT-seksjonen ved Laboratoriemedisinsk klinikk har vi innført nye mellomvareløsninger, integrasjoner, klientprogramvare, sikre nettverksløsninger, servere og databaser.

DSCF1764 600x400.jpg

Prosjektet har hatt bidragsytere fra de fleste gruppene i Hemit, så dette har virkelig vært et tverrfaglig IKT-prosjekt. Ikke minst har vi hatt et fruktbart og godt samarbeid med dyktige og hyggelige folk ved Medisinskteknisk avdeling og Laboratoriemedisinsk klinikk. 

- Samarbeidet med Hemit og Medisinskteknisk avdeling har vært veldig bra. Det var avgjørende at vi jobbet sammen helt i fra starten, sier prosjektleder Berit Valsø ved Avdeling for medisinsk biokjemi.
 
Prosjektet har ellers hatt et svært internasjonalt preg med mange leverandører involvert.

Løsningen har nå vært i drift siden sommeren 2016, og IKT-prosjektet er i ferd med å avsluttes.

DSCF1751 600x400.jpg