Sakspapirer til styremøte 13. januar

Sakspapirer for styremøte i Hemit HF torsdag 13. januar er nå tilgjengelig.

Illustrasjon av nedlasting

​​​Styremøtet i Hemit HF starter torsdag 13. januar kl. 1200. ​ 

Møtet avvikles i Teams.

​​​Innkalling og saksliste

Vedleg​g sak 1-2022

Vedlegg sak 3-2022

Vedlegg sak 5-2022

Vedlegg sak 9-2022

Vedlegg sak 10-2022