Signerte kontrakt

Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

22. mars kunne Helse Midt-Norge godkjenne inngåelse av kontrakt med de to leverandørene som ble evaluert som best innenfor hvert sitt område:

·         For området LIMS: Epic Systems Corporation

·         For området CG: Genial Genetic Solutions Ltd

13. april ble nok en viktig milepæl nådd, da kontraktene mellom Helse Midt-Norge og leverandørene ble signert i Ranheimsveien 10. 


– Velkommen til en ambisiøs helseregion! Gratulerer til prosjektet, til teamet og til leverandørene. Dette er en stor dag for oss, sa administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl.

Sluttstrek og startskudd

Prosjektet HMN LAB har arbeidet med anskaffelsen siden sommeren 2016. Signeringen markerte både sluttstrek for anskaffelsesperioden, samtidig som man nå står på startstreken for spesifisering, konfigurering, testing og implementering av de anskaffede løsningene.


– Vi har tenkt på denne dagen helt siden vi startet jobben for over to år siden, sa prosjektleder for HMN LAB, Hans Roar Sandberg.

Godt samarbeid gjennom prosessen

– Det har vært en lang prosess, med mye arbeid for begge parter. Vi har fått veldig god oppfølging og respons fra prosjektet underveis, noe som har vært helt nødvendig for et godt sluttresultat, sa Lawrence Crees, direktør i Genial Genetic Solutions.

Paul Gundersen, direktør i Hemit og Lawrence Crees, direktør for Genial Genetic Solutions
Paul Gundersen, direktør i Hemit og Lawrence Crees, direktør i Genial Genetic Solutions signerte kontrakt

– Dette har vært en meget god prosess, og det har vært et hyggelig og godt samarbeid hele veien, sa Ellen White, visepresident fra Epic Systems. 

DSCF2458.JPG

Prosjekteier og Klinikksjef ved Laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs Hospital, Gilda S. Opland, takket prosjektet HMN LAB, Hemit v/Paul Gundersen og ledelsen i Helse Midt-Norge for initiativ og satsning på laboratorieområdet.

– Uten deres samtykke ville vi ikke vært her i dag. Det har vært en spennende prosess, og vi er fornøyde med resultatet, sa Opland. Hun understreket samtidig viktigheten av omstilling og arbeidet videre – det er nå jobben inn mot laboratoriene virkelig starter.

 


Gevinster og veien videre

Nye laboratoriedatasystemer vil gi mange gevinster for Helse Midt-Norge.


– Vi får et nytt og moderne system som er forberedt på fremtiden. Vi får en løsning som legger til rette for raskere svar gjennom effektive og elektroniske arbeidsprosesser. Et nytt felles laboratoriesystem for hele regionen sikrer bedre samhandling mellom sykehusene, noe som vil komme både pasientene og de ansatte til gode, sa løsningsansvarlig i prosjektet, Hege Røe

 

Prosjektet vil nå starte opp sammen med leverandørene for å detaljplanlegge det videre prosjektløpet frem til innføring.


Prosjektvignett for HMN LAB