Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.

Da tidsfristen gikk ut på mandag 13. februar, hadde 13 leverandører levert inn sine søknader til prekvalifiseringen.

- Vi er godt fornøyde med interessen og responsen i markedet på vår forespørsel om en potensiell LIMS leverandør for Helse Midt-Norge, sier prosjektleder Hans Roar Sandberg.

Blant kandidatene finner vi både norske, nordiske og internasjonale aktører. Anskaffelsen i HMN LAB er delt inn i 2 områder, LIMS og Medisinsk Genetikk, og kandidatene har kunnet søke om prekvalifisering i begge områder.

Aktører som har søkt prekvalifisering for Området LIMS er, i alfabetisk rekkefølge:

-          Alfasoft Ltd.

-          Cerner Norge AS

-          CompuGroup Medical LAB AB

-          Core Informatics, LLC

-          CSC Scandihealth A/S

-          Dips ASA

-          Epic Systems Corporation

-          Labware Limited

-          SQL Integrator B.V.

-          Tieto Norway AS

-          Whitelake Software Point Oy

 

Aktører som har søkt prekvalifisering for Området Medisinsk Genetikk er, i alfabetisk rekkefølge:

-          CSC Scandihealth A/S

-          Genial Genetic Solutions Ltd

-          Illumina Netherlands B.V.

-          Labware Limited

-          SQL Integrator B.V.

-          Tieto Norway AS

 

Arbeidet med å evaluere søknadene starter nå, og hvilke leverandører som prekvalifiseres blir klart i løpet av mars.