Google analytics

​Helse Midt-Norge IT bruker verktøyet Google Analytics for å innhente besøksstatistikk. Disse opplysningene brukes i drift, tilpasning og videreutvikling av Helse Midt-Norge ITs nettsider.
Data lagres på servere hos Google.
Vi har aktivert "IP-maskering" for å hindre lagring av komplett IP-adresse.